Kapy Zsigmond

A Múltunk wikiből
Genealogy

Makkai László

Örökös jobbágyság

Kapy Zsigmond l620-ban jobbágyainak „goromba, vakmerő, oktalan, paraszt, ostoba, emberi természet ellen való megrögzött gonosz természetöket”[1] emlegeti, s egy emberöltő múlva Kende Gábor úgy vélekedik, hogy „a paraszti vér az embertelenséget nemzette, a nemesi vér mibennünk az emberséget”.[2]

Lábjegyzetek

  1. Hóman BálintSzekfű Gyula, Magyar történet. III. Budapest, 19352. 516.
  2. Benczédi László, Az 1670. évi tiszavidéki felkelés és társadalmi háttere. Budapest, 1975. 541.