Karl Gottlieb Windisch

A Múltunk wikiből

Windisch Károly Gottlieb

1725. január 28. – 1793. március 30.
pozsonyi tudós, szerkesztő és helyi politikus
Wikipédia
1764. július 14.
Megjelenik Pozsonyban Karl Gottlieb Windisch szerkesztésében a Pressburger Zeitung című újság.
1781
Megindul Pozsonyban az Ungrisches Magazin, Karl Gottlieb Windisch évnegyedes folyóirata. (Megszűnik 1787-ben.)

Kosáry Domokos

A sajtó kibontakozása

Magyarországon a referáló sajtó, amely a hazai német anyanyelvű városi polgárságban találta meg első társadalmi bázisát, időszakunkban már a 18. század első felében is felbukkant. De csak 1764-ben vált rendszeressé, midőn a pozsonyi felvilágosult polgár Karl Gottlieb Windisch szerkesztésében megindult a Pressburger Zeitung. De ugyancsak Pozsonyban követte ezt másfél évtized múlva az első magyar nyelvű lap, a Magyar Hírmondó (1780-tól), majd nemsokára az első szlovák újság, a Presspurské Noviny (1783–1787) is. Mindhárom nyelv újságírásának úttörői a pozsonyi evangélikus líceum volt növendékei közül kerültek ki. A magyar nyelvű sajtó mellett, amelynek további ágaira alább még kitérünk, a hazai német sajtó is tovább bontakozott: új lapjai születtek Pest-Budán, sőt rövidesen Erdélyben, Nagyszebenben (1783), majd Zágrábban (1789) is. Közben azonban Magyarországon is megindult a műfaji szétágazás, persze ugyancsak több nyelven egymás után. Előbb a referáló újságokon belül kezdett a hírek mellett az irodalmi, ismertető anyag felduzzadni. Utóbb ez az újságok melléklapjaiban kapott saját fórumot. Végül pedig önálló, külön folyóiratok láttak napvilágot, részint általánosabb, ismeretterjesztő jellegűek, részint pedig már kifejezetten szépirodalmi lapok, miközben kísérletek történtek speciális tudományos orgánumok és szaklapok létrehozására is.

A műfaji szétágazás a pozsonyi német újság heti melléklapjaival indult. Ezután egy ideig a Bécsben megjelenő orgánumok végezték a hazai ismeretterjesztés funkcióját. Előbb a Tersztyánszky Dániel által szerkesztett Allergnädigst privilegirte Anzeigen (1771–1776), amely monarchiai profilja ellenére nagyrészt magyarországi honismereti anyagot közölt, hazai szerző tollából, pozsonyi tudós hagyományok folytatójaként. Azután Keresztury József szerkesztésében megjelenő Ephemerides Vindobonenses (1776–1785), amely nem utolsósorban a középiskolák latin újságolvasási órái számára nyújtott anyagot. Mindkét lap a felvilágosult abszolutizmus oktatásügyi reformjának állt szolgálatában. Ezt a vonalat folytatta, jozefinista szellemben, a felvilágosodás terjesztése és a külföld tájékoztatása céljából is, Kovachich Márton György Pesten indított lapja, a Merkur von Ungarn is. Windisch önálló pozsonyi folyóirata, az Ungrisches Magazin (1781–1787) kifejezetten honismereti profillal rendelkezett.

Társadalomtudományok

A honismereti, földrajzi irodalom egyik központja Pozsony maradt. Windisch német folyóirata és ismeretterjesztő munkái mellett főleg azt a földrajzi-gazdasági lexikont kell megemlítenünk, amelyet Korabinsky János Mátyás tett közzé Magyarországról (Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von Ungarn. 1786).

Művei