Karl von Stürgkh

A Múltunk wikiből
1859. október 30. – 1916. október 21.
osztrák konzervatív politikus és
Ausztria miniszterelnöke 1911 és 1916 között
Wikipédia
Karl Graf von Stürgkh.jpg
Karl Graf von Stürgkh
1911. november 3.
A Stürgkh-kormány megalakulása Ausztriában.
1916. október 31.
Friedrich Adler merénylete Stürgkh osztrák miniszterelnök ellen.

Galántai József

Háborús döntés Bécsben

Az osztrák miniszterelnök, Stürgkh gróf is a háború mellett nyilatkozott ezekben a napokban. Érvelésében belpolitikai okokra hivatkozott: a Monarchián belüli szláv népek kapcsolatait a Monarchián kívüli délszláv mozgalommal most már csak a Szerbia elleni háborúval lehet elvágni, s ha ezt nem teszik, számolni kell a belső bomlással.

A Monarchia békekezdeményezése

Burián külügyminiszter, október 11-i feljegyzése szerint, egy általános békeajánlat terveiről megbeszélést folytatott a két miniszterelnökkel: „Beszélgetés Tiszával és Stürgkh-kel az alapgondolatról. Hozzájárultak. Újabb szempontokkal is. Szerbiában nekünk csak határkiigazítás.”[1]

Burián október 18-án a német főhadiszálláson Bethmann-Hollwegnek is előterjesztette a Monarchia vezető politikusaival előzetesen egyeztetett javaslatát: a központi blokk négy állama a semlegeseken keresztül juttasson el az ellenséges hatalmakhoz konkrét ajánlatot. A maga részéről ezek tartalmaként a következőket vázolta: mind a négy hatalom megőrzi területeinek integritását, beleértve a nemet kolóniák visszaadását. Belgium függetlenségét visszaállítják, de biztosítani kell a német stratégiai és gazdasági érdekeket, és Kongót át kell adni Németországnak. Az addig Oroszországhoz tartozó területekből felállítják a lengyel királyságot. Visszaállítják az albán protektorátust. Szerbiát délen Bulgária, északon (Mačva) a Monarchia javára megkisebbítik, egyébként mint politikailag független állam a Monarchia gazdasági szférájába kerül. Romániából Bulgária és a Monarchia részesedik. Stratégiai határkiigazítások a Monarchia javára az orosz és az olasz határokon. Törökországban megszűnnek a korábbi szerződésekben a külföldieknek biztosított előjogok (kapitulációk); Oroszország szabad áthajózást kap a tengerszosokon. A német kancellár helyeselte a közös békejavaslat eszméjét, de a feltételek tárgyalásába nem ment bele.

Burián Bécsben tovább folytatta az előkészítést. Ezekben a napokban nyilvánvalóvá vált, hogy a birodalom növekvő belső feszültsége súlyos veszélyeket rejt magában. Ennek mélységeibe éppen akkor engedett bepillantást az osztrák miniszterelnök elleni merénylet. Október 21-én Friedrich Adler, az osztrák szociáldemokrata párt egyik vezetője, revolverlövéssel megölte Stürgkh grófot.

Lábjegyzet

  1. Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltára, Burián István iratai. 43. tétel. 26–31. irat.