Karthauzi Névtelen

A Múltunk wikiből
16. század eleje
karthauzi szerzetes, az Érdy-kódex szerzője
Magyar Katolikus Lexikon

Sinkovics István

A reformáció történelemszemlélete

A hasonlóságok természetesen nem azt jelentik, hogy a magyarországi reformátorok Andreas Pannoniustól tanultak volna, hiszen a keresztény eszmerendszernek ugyanezeket az elemeit egymástól függetlenül mások is használják. Csak a legfeltűnőbb hazai előfordulásoknál maradva: alkalmazzák őket a vallásos ideológiával jelentkező középkori társadalmi mozgalmak éppen úgy, mint a Dózsa-felkelés ideológusai, vagy a korabeli katolikus gondolkodás olyan reprezentánsai, mint a Veszprém mellett prédikációkat fogalmazó Karthauzi Névtelen és a pálos Gyöngyösi Gergely.

Az egyházak

A katolikus prédikáció két magyarországi megújítója, Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát ekkor már nem él, de szentbeszédeiket még használják. Művüknek pedig olyan folytatói vannak, mint a Karthauzi Névtelen, aki egy Veszprém melletti kolostorban ír 1524 és 1527 között magyarul a társadalom problémáira érzékeny egyházi beszédeket, vagy a Medgyesi Prédikációskönyv szász ferences szerzője.