Kendy István

A Múltunk wikiből

Kendi István

? – 1628 körül
erdélyi kancellár 1608 és 1610 között
Wikipédia

Makkai László

Hajdúvilág Erdélyben

Egyedül a kancellár, Kendy István volt törzsökös erdélyi.

Katolikus összeesküvés Báthori Gábor ellen

A teljes cikk.

Szeben és Havasalföld elfoglalása

  • A katolikus nemesi ellenzék Kendy emigrációja után megtört, a székelységet már Bocskai kiengesztelte.
  • Báthori tehát joggal maga mögött érezhette az ország többségét, mikor elszánta magát arra, hogy a rendi alkotmány lábbal tiprásával a rendi ellenállás utolsó fellegvárát, a szász autonómiát is megtöri. 1610. december 11-én csellel elfoglalta Szebent, a szász fővárost; vezetőségét a Kendy-féle összeesküvés támogatásával vádolta meg, önkormányzatát megszüntette, a kincstári birtokhoz csatolta, és fejedelmi székvárossá nyilvánította.

Rendteremtő belpolitika

Bethlen kétségtelen s ezért megtagadhatatlan feudális uralkodói jogot gyakorolt, amikor elrendelte az elzálogosítások és adományok 1588-ig visszaható felülvizsgálását, az „érdemtelenül” elidegenített jószágok azonnali visszavételét, a többinek, ha adományról volt szó, záloggá alakítását és a zálogösszeg kifizetését. Lévén az „érdem” gyakorlatilag nem az eredeti birtokszerző , hanem a jelenlegi birtokló hűsége, fejedelem az elkobzás fenyegetésével engedelmességben tarthatta erdélyi urakat, akik a fiskális jószágokból szerzett birtokok nélkül középbirtokosi színvonalra süllyedtek volna sok kézen megoszló családi örökségeiken. Ha pénz híján nem is tudta a fiskális javakat mind visszaváltani és saját kezelésbe venni, mindenesetre pénzt szerzett a zálogösszegek behajtásával, híveket a kiváltás elhalasztásával. Uralma tehát részben a feudális birtok centralizációjának rendszerére épült, s ebben sajátosan észak- és kelet-európai, svéd és orosz példákra emlékeztet.

Egyébként a személyi keret, amelyből kormányát összeválogathatta, adva volt. A legtekintélyesebb urakat – akik még Báthori Zsigmond ellenreformációja idején unitáriusból katolikusnak áttért családokból származtak, és Báthori Gábor bosszúját átélték –, Kornis Zsigmondot, Haller Istvánt, Kendy Istvánt, Sarmasági Zsigmondot, Cserényi Farkast, Kamuthy Farkast és Balázst nem mellőzhette a fejedelmi tanácsból, már azért sem, mert ezzel maga támasztotta volna alá a Habsburg-udvar ellenpropagandáját.

Homonnai György támadásai

Bécs a meghiúsult nyílt háború helyett trónkövetelő felléptetéséhez folyamodott, s erre a szerepre készségesen ajánlkozott Homonnai György, aki a Bethlen amnesztiája helyett száműzetést választó Kendy Istvánnal szövetkezve, még pénzt és katonát is szerzett vállalkozásához III. Zsigmond lengyel királytól.