Keserűi Dajka János

A Múltunk wikiből
Érkeserű, 1580 – Gyulafehérvár, 1633. május 18.
református lelkész és püspök, egyházi író, Bethlen Gábor udvari papja
Wikipédia
1636
Debrecenben megjelenik Medgyesi Pál angolból fordított műve: Praxis pietatis,' Gyulafehérvárott Keserűi Dajka János és Geleji Katona István szerkesztésében, a legszigorúbb kálvinista dogmatikai elvek alapján összeállított énekeskönyv: Öreg Graduál.

Műve

Az elbeszélő források közül Bethlen Gábor életére és uralkodására vonatkozó részleteket Keserűi Dajka János, Hídvégi Mikó Ferenc, Szepsi Laczkó Máté, Toldalagi Mihály, Krauss György, Segesvári Szabó Bálint, Marosvásárhelyi Nagy Szabó Ferenc, Thurzó Szaniszló és Révai László krónikáiból és naplóiból (a német és latin szövegeket magyarul) közli: Makkai László, Bethlen Gábor krónikásai (Budapest, 1980).