Ketel vezér

A Múltunk wikiből
legendary Magyar tribal chieftain who lived at the end of the 9th century
Angol Wikipédia

Györffy György

Milyen módon történt a föld elosztása?

A családi hagyományok alapján dolgozó Anonymus hét magyar vezér (Álmos fia Árpád, Előd fia Szabolcs, Kündü fia Kurszán, Ond fia Ete, Tas fia Lél, Huba, Tétény fia Harka) mellett hét csatlakozott „kun” vezért is szerepeltet (Ed, Edemen, Et, Böngér fia Bors, Osád fia Örsúr, Vajta, Ketel fia Alaptolma).

A vezérek szállásrendje és a törzsek

Anonymus más kun (kabar) vezért is letelepít a honfoglaláskor olyan területen, ahol neve nem található szállásnévben, csak leszármazottai birtokoltak. Ed és Edemen nem található a Taktaközben és Heves–Újvár megyében, ahol is az Aba-nem ősi birtokai fekszenek, Bünger és Bors nem található Borsod megyében, ahol a tőlük leszármazott Miskolc-nem birtokolt, Ketel nincs Komárom megyében, ahol fiától, Tolmától kezdve a Katapán-nem birtoklása igazolható.

Vármegye, vár, város

Anonymus családi hagyomány alapján többször megmondja, hogy a megyés várakat mely nemzetség ősei birtokolták vagy építették, és Komárom megye esetében azt a hagyományt is megőrizte, hogy Ketel fia Alaptolma a fejedelemnek engedte át a várat, a magával hozott és az itt talált nép kétharmadával.

Uralkodó osztály és világi nagybirtok

Krónikás hagyomány és XIII. századi birtoktörténet alapján Komárom megye nemzetségi birtoklástörténete rekonstruálható a legjobban. A Duna-kétparti és a Csallóközre is kiterjedő régi Komárom megye területén Anonymus két vezéri nemzetség szálláshelyét jelöli meg, a Huba vezértől leszármazó Szemere nemzetségét és a Ketel fia Alap-Tolma utódaiét, a Katapán nemzetségét.