Kinizsi Pál

A Múltunk wikiből
Temeskenéz? 1431? – Szent-Kelemen, 1494. november 24.
a magyar történelem egyik legismertebb hadvezére
Wikipédia
Kinizsi Pál

R. Várkonyi Ágnes

Az 1662. évi országgyűlés

A Habsburg-kormányzat az országgyűlésen Montecuccoli röpiratát terjesztette, Zrínyi nyílt levélbe foglalt válasza ugyancsak a rendek kezén forgott, és határozott céllal készült. Tájékoztatni akarja Európát, hogy mi is a valóságos helyzet Magyarországon, és önbizalmat akar önteni a Magyar Királyság lakóiba. A múlt harcait idézi fel, a Hunyadiak, a Báthoriak és Kinizsi példáját, a régi vitéz magyarokét, akik „megvédték a hazát, megszabadították a kereszténységet, elűzték a törökö”[1]

Dráma, próza, vers

A magyar nyelvű Kinizsi-drámát (1699–1700) az epilógus szerint világi nézőközönség előtt játszották.

Lábjegyzet

  1. Zrínyi válasza Montecuccolinak [1662]. Zrínyi Miklós összes művei. II. Sajtó alá rendezte Csapodi CsabaKlaniczay Tibor. Budapest, 1958. 318.