Kisapostag

A Múltunk wikiből
község Fejér megyében a dunaújvárosi kistérségben
Wikipédia
HUN Kisapostag COA.jpg
i.e. 1900
A korai bronzkor kezdete
Vučedoli kultúra; makói és nyírségi csoport; somogyvári csoport; kisapostagi kultúra; nagyrévi kultúra; pitvarosi csoport; hatvani kultúra; perjámosi kultúra (szőregi és gerjeni csoport).

Bóna István

Áttekintés az őskori régészeti lelőhelyekről

  • Bronzkor
    • Kisapostagi csoport: Kisapostag

A korai bronzkor

A hatvani kultúrával rokon, de más jellegű, tiszta keleti eredetű népcsoport tűnik fel Nyugat-Magyarországon és Burgenlandban. Kétségtelenül lótartó pásztorok voltak, a Kárpát-medencében először fordult elő egyik főnökük sírjában lótemetkezés (Grosshöflein/Nagyhöflány). Temetkezési szokásaik, ékszereik, edények formája – főleg sajátos díszítése – jellegzetesen kelet-európai. Eddig azonban még nem sikerült azt a kultúrát közelebbről meghatározni, amelyből ez a népcsoport kiszakadt (GuntramsdorfDrassburg csoport). Ezek a lótartó pásztorok Dél-Lengyelországon át, a Morva mentén jutottak a Kárpát-medencébe, majd az Alpok miatt keletre, a Dunántúl belseje felé voltak kénytelenek terjeszkedni. A Balaton vonaláig helyenként még őrzik ősi csontvázas temetkezési rítusukat, ettől keletre a helyi (únyi és makói) lakosoktól átveszik a halotthamvasztást (Fonyód, stb.). Ettől kezdve – bár életmódjukból és anyagi kultúrájukból sok mindent megőriztek – folyamatosan beolvadtak a helyi lakosságba (kisapostagi csoport).

A Dunántúl középső szakaszán a szintén összetett eredetű (keleti és helyi) kisapostagi kultúrából sarjad majd ki a mészbetétes edények kultúrája, amely talán a legjellegzetesebb és legismertebb magyar középső bronzkori egység.

Amikor a kisapostagi csoportok behatolnak a késői nagyrévi kultúra dunántúli területére és telepeire, a mai Fejér megye területén is új régészeti egység kezd kibontakozni, a vatyai kultúra.

Irodalom

A Duna menti késői kisapostagi típusú leleteket Mozsolics Amália tette közzé (A kisapostagi korabronzkori urnatemető. Archeologica Hungarica 26. Budapest, 1942).