Kisjenő

A Múltunk wikiből

románul Chișineu-Criș

város Arad megyében
Wikipédia
Kisjenő címere

Erdőhegy Kisjenő településrésze. Wikipédia

1735. május 9.
A békési parasztfelkelőket Erdőhegynél leverik a szerb határőrök.

Sinkovics István

János Zsigmond fejedelemsége és a székely felkelés

1556-ban Ferdinánd lemondott ugyan Erdélyről, de ezen csak az egykori vajdaságot értette, ragaszkodott viszont a Buda eleste után Erdélyhez csatlakozott magyarországi vármegyékhez. Igényét sem a Porta, sem Izabella nem ismerte el, és az érintett vármegyék is Erdélyhez húztak. Nemességük nagy része megjelent az Izabella visszatérte után tartott kolozsvári országgyűlésen, a Tiszántúl várai – Gyula, Világosvár és Jenő kivételével – behódoltak a királynénak.

Szulejmán utolsó hadjárata. Szigetvár.

Pertev Gyula után Jenőt és Világosvárt is bevette, ezzel a Tiszántúl Váradig a szultán fennhatósága alá jutott.

Mérei Gyula

A terméseredmények

Azok az árutermelő földesurak, akik a háromnyomásos gazdálkodás kereteit áttörték, birtokaikon a mecklenburgi, illetve a holsteini gazdálkodást vagy a forgós gazdálkodást meghonosították, az istállózást, állatállományukban a fajtaváltást megkezdték, eredményeiket már az új gazdasági technikának köszönhették, és elérték a nyolcszoros, kilencszeres maghozamot. Ezek közé a gazdaságok közé tartoztak Hunyady János gróf ürményi, József nádor alcsúti es kisjenői, Károly főherceg magyaróvári, Széchenyi István nagycenki, Károlyi Lajos gróf suránymegyeri, Batthyány Lajos gróf ikervári uradalmai.

Hajdu Tibor

Az intervenció megindulása

Húsvét hétfőn, április 21-én a román hadsereg nagyjából elérte támadásának eredeti, bevallott célját, elfoglalta a HusztSzatmárnémetiNagykárolyÉrmihályfalvaNagyváradNagyszalontaKisjenőArad vonalat.

Irodalom

Peterdy Gábor, A kisjenői uradalom… (Pest, 1864);