Kiszombor

A Múltunk wikiből
nagyközség Csongrád megye makói kistérségében
Wikipédia
HUN Kiszombor COA.jpg

Bóna István

A korai avar társadalom

Az előkelő nemzetségfők és katonai vezetők szállását 600 körülig néhány gazdag magános vagy családi temetkezés (Kiszombor, Deszk, Szegvár, Szentendre, Csepel, Törökbálint) jelzi, maguk a nemzetségek is csak néhány sírból álló temetőket hagytak maguk után (például Várpalota, Mór).

Avar régészeti lelőhelyek

település korai késői megjegyzés
avar kor
MAGYARORSZÁG
Kiszombor X X

Györffy György

A fejedelemség erősítése és a bizánci misszió

Mivel a bizánci kereszténység tárgyi emlékei főként a Tisza vidékén kerületek elő, a megkeresztelkedett és 955 után is buzgó keresztény gyula lakhelyét itt kell keresnünk. Zombor gyula kiszombori szállásán, egy hatkaréjos, bizánci jellegű körtemplom közelében éppenséggel Konsztantinosz Romanosz császár aranypénzei (959–963), a Bodrog melletti Mezőzombor közelében, a tokaji kincsben pedig 964-gyel záruló bizánci aranypénzlelet került elő, ami összhangban van azzal a bizánci adattal, hogy a gyula a császártól sok pénzt is kapott.

Hol volt a görög püspök székhelye?

Ha Hierotheosz Turkia püspöke lett, kérdéses, hogy székhelyét az őt behozó gyula vagy Turkia fejedelmének valamelyik udvarhelyén tartotta, avagy éppenséggel Pannonia régi püspöki székhelyét újította meg. Korai bizánci építészeti emlékeket nemcsak Zombor gyula partvonalán (kiszombori kápolna, marosvári keresztelőtemplom) találunk, hanem Fajsz fejedelem Duna-balparti szakaszán is: Apostagon egy tizenkét karéjos görög templom állt a középkorban.

Az erőviszonyok átrendeződése

955-ben Zombor gyula volt Kelet-Magyarország leghatalmasabb ura. Uralmát a helynevekből és a bizánci emlékekből következtethetően a Maros-balparton (Kis-Zombortól Erdélyig, talán a Fehér-Körös (Gyulától Zomboróig?) és a Bodrog mentén (Mező-Zombortól Zboróig bírt partvonalakról kiindulva gyakorolta.

Szellemi művelődés

A ma ismert bizánci templomok fejedelmi vagy főúri alapítások. Alaprajzuk centrális; a ma is álló kiszombori és a térképről ismert csanádvári körtemplom, az előbbi belső karéjokkal tagolt: talán Gyula és Ajtony templomai.

Irodalom

Kiszomborra lásd Dávid, Az Árpád-kori Csanád vármegye művészeti topográfiája 39. kk.