Klaniczay Tibor

A Múltunk wikiből
1923. július 5. – 1992. május 14.
irodalomtörténész
Wikipédia
Tibor Klaniczay 1989.jpg

Pach Zsigmond Pál

Előszó

Amikor kötetünket közrebocsátjuk, nem mulaszthatjuk el, hogy köszönetet mondjunk munkánk lektorainak, Köpeczi Bélának, Klaniczay Tibornak és Orosz Istvánnak, valamint mindazoknak a kollégáknak – történészeknek és a társtudományok művelőinek -, akik a kézirat nyilvános, kibővített szerkesztő bizottsági vitáján részt vettek, és észrevételeik írásbeli vagy szóbeli közlésével értékes szakmai segítséget nyújtottak.

Művei

Zrínyi Miklós rendi-nemzeti reformprogramját történetírásunk korábban a „nemzeti abszolutizmus” jelzővel illette. Így Zrínyi két biográfusa, Klaniczay Tibor és Perjés Géza is idézett könyveikben.