Kollonich László

A Múltunk wikiből

Gróf Kollonics László

Bécs, 1736. december 7. – Kalocsa, 1817. április 23.
katolikus püspök, kalocsai érsek
Wikipédia
1790. november 11.
Az országgyűlésen felolvassák a királyi előterjesztéseket. Kollonich László kalocsai érsek a klérus nevében ünnepélyesen ellentmond a király vallásügyi döntésének.

Benda Kálmán

A vallási kérdés

A merev tagadást képviselők – akik számára a türelmi rendelet engedményei jelentették az elfogadható maximumot – Kollonich László kalocsai érsek körül tömörültek; Batthyány prímás már liberálisabb volt. Abban viszont mindnyájan egyetértettek, hogy a koronázási hitlevélben a vallás kérdéséről ne essék szó, s hogy a felekezeti ügyet törvény helyett csak rendelet szabályozza.