Kolozsi Török István

A Múltunk wikiből
Erdélyi Múzeum, 19. kötet 3. füzet

Makkai László

Irodalmi stílusok és műfajok

A művészi igényű késő reneszánsz lírai költészetet széles sodrással kísérte az oktató és köszöntő célú versfaragás, melynek néhány ismert protestáns lelkészen (Miskolci Csulyak István, Szentmártoni Bodó János és Kolozsi Török István) kívül többnyire névtelen művelőivel találkozunk kéziratos verseskönyvekben. Esztétikai értékük csekély, mindössze azért érdemelnek említést, hogy a vers széles körű társadalmi szerepére ezzel is rámutassunk. A vers, főleg az énekelt vers népszerűsége a nem olvasó, hanem szavalást vagy legfeljebb felolvasást hallgató közönség tömeges létéről vall.