Kompromisszum az uralkodó és a rendek között (1711–1765)

A Múltunk wikiből
  1. Magyarország a Habsburg-birodalombanEmber Győző
  2. Az országgyűlésekEmber Győző
  3. A kormányzati szervezetEmber Győző
  4. A gazdasági élet
  5. A társadalmi fejlődés fő vonalaiVörös Károly
  6. A társadalmi fejlődés az életmód tükrébenVörös Károly
  7. A művelődés késő barokk változataiKosáry Domokos

Irodalom

Magyarország története a 18. században hosszú időn keresztül nem volt kedvelt korszaka történetíróinknak. Összehasonlítva a szabadságharcokkal teli 17. századdal, első és utolsó évtizedét kivéve, amelyet még az előző, illetve már az utána következő századhoz számíthatunk, nemzetietlen időszaknak minősítették, amelynek önálló monográfiát szentelni nem tartották érdemesnek.

Ha a század és benne az 1711 és 1765 közötti évek politikai eseményeit összefoglaltam akartuk megismerni, az ország egész történetéről írt szintézisek megfelelő köteteihez vagy oldalaihoz kellett fordulnunk. Ilyenek: Horváth Mihály, Magyarország történelme. VII–VIII. (Budapest, 1873); Marczali Henrik, A magyar nemzet története. Szerkesztette Szilágyi Sándor. VIII. (Budapest, 1898); Szekfű Gyula, Magyar történet. IV. (Budapest, 19352); Mód Aladár, 400 év küzdelem az önálló Magyarországért (Budapest, 19452); A magyar nép története. Rövid áttekintés (Budapest, 1951); Magyarország története. Szerkesztette Molnár Erik. I. (Budapest, 19713). E munkák közül elsősorban Horváth Mihályét használtam.

1984-ben jelent meg az első olyan monográfia, amely a 18. század 1711 és 1780 közötti hetven évének történetével minden vonatkozásban foglalkozik: ifj. Barta János, A kétfejű sas árnyékában (Magyar História. Budapest, 1984), tudományos igénnyel a nagyobb olvasóközönségnek nyújt kitűnő tájékoztatást.

A külföld számára készült rövid összefoglalás a 18. századi magyar történetről: H. Marczali, Hungary in the XVIIIth Century (Cambridge, 1910); G. Heckenast, Die Habsburger und Ungarn im 18. Jahrhundert (Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 1985).


Magyarország története 1686–1790
A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc (1686–1711) Tartalomjegyzék Felvilágosult abszolutizmus (1765–1790)
Magyarország a Habsburg-birodalombanEmber Győző