Kornfeld Zsigmond

A Múltunk wikiből
Goltsch-Jenikau, Csehország, 1852. március 27. – Budapest, 1909. március 24.
bankár, a Magyar Általános Hitelbank vezérigazgatója
Wikipédia
Kornfeld Zsigmond

Katus László

A tőkés hitelszervezet kialakulása

Vezető nagybankunk ezekben az években az egész Közép-Európát behálózó Rothschild-csoport tagjaként a Hitelbank, amelyet 1878 óta a Creditanstalt prágai fiókjának éléről Budapestre került Kornfeld Zsigmond irányít. A Hitelbank a magyar állam bankára: lebonyolítja az államkölcsönök kibocsátását, elhelyezését és konvertálását. Az 1880-es években már jelentős ipari érdekeltségei vannak, s maga is több iparvállalatot alapít.

Szász Zoltán

A polgárság fejlődésének problémái

A főváros kereskedelme a 70-es években még jórészt a régi patrícius eredetű családok kezén van, de soraikból egyre többen fektetik pénzüket a biztos egzisztenciát nyújtó bérházakba, s ezzel sokan végleg ki is kerülnek a gazdasági élet főáramából. A gabona-, fa és gyapjúkereskedelemben felhalmozott pénzek viszont az új hitelintézetek részvényeibe fektetve kamatoznak, néha ipari tőke lesz belőlük. A pénzvilág kulcspozícióiban ott látjuk már a magyar gazdaság további történetében nagy szerepet betöltő Kornfeld Zsigmondot, Lánczy Leót, Beck Nándort, Beck Miksát, akik mellett az elnöki tisztséget még a kor ízlésének megfelelően fényes történelmi neveket viselő arisztokraták és egykori miniszterek töltik be.

Katus László

Az államháztartás konszolidációja

1888 és 1892 között – a Rothschild csoport közreműködésével és Kornfeld Zsigmond, a Magyar Általános Hitelbank igazgatójának irányításával – sikerült a korábbi kedvezőtlen feltételű államadósságokat 4,5, illetve 4%-os járadékkölcsönre konvertálni, s ezt követően az adósságteherrel kapcsolatos kiadások növekedése megállt.

Hanák Péter

Nagypolgárság – fináncburzsoázia

A nagyburzsoázia roppant befolyásos csoportját alkották a nem kereskedelmi és nagyipari bázisról induló, hanem szorosan szakmai karriert befutó bankárok. Éppen a legjelentősebbek, Madarassy-Beck Miksa és Marcell, a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank; Lánczy Leó, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank; Kornfeld Zsigmond, a Magyar Általános Hitelbank elnöke vagy Lukács József, ez utóbbi egyik igazgatója, pályájukat egyszerű tisztviselőként kezdték. Nyugati szemmel talán a menedzser típus első képviselőinek látszanak, egy Kornfeld, egy Lánczy, egy Madarassy-Beck azonban olyan személyes és szuverén hatalommal irányította bankját, hogy reálisabb az alapító tőkések közé sorolni, olyan vállalkozónak tekinteni őket, akik mögött nem a felhalmozott családi vagyon, hanem a nagy hitelintézmény névtelen mobil tőkéje állott.

Dolmányos István

Kísérletek a hatalom biztosítására 1908–1909 fordulóján

A bankvita idején különösen a bank-érdekképviseleti csúcsok maradtak egyetlen táborban, a közös bank mellett kiálló Kornfeld Zsigmond, a Magyar Általános Hitelbank elnöke körében.

Irodalom

Radnóti József, Kornfeld Zsigmond (Budapest, év nélkül).