Kozma Miklós

A Múltunk wikiből
Nagyvárad, 1884. szeptember 5. – Ungvár, 1941. december 8.
politikus,
a Magyar Távirati Iroda elnöke,
rövid ideig honvédelmi miniszter a Gömbös-kormányban, valamint
belügyminiszter a Gömbös- és Darányi-kormányban
Wikipédia
Kozma Miklós

L. Nagy Zsuzsa

Az első királypuccs

A konszolidáció tartalma, iránya körül folyó hatalmi harc erői és irányzatai csaptak össze a királykérdésben is. Ennek a külpolitikai szempontból különösen kényes problémának a megoldását a legitimista nagybirtokosok, arisztokraták egy csoportja – támogatva más társadalmi rétegektől – azért sürgette, hogy háttérbe szorítsa Horthyt, s a Gömbös GyulaEckhardt TiborKozma MiklósZsilinszky Endre-féle fasiszta jellegű csoportosulást, a konszolidációnak pedig más irányt adjon.

A Bethlen-kormány megalakulása

Bethlennel s a mögötte álló konzervatív jobboldal konszolidációs programjával szemben a GömbösEckhardtKozma csoport továbbra is nyílt diktatórikus, fasiszta jellegű eszközök alkalmazásában látta a hatalom megtartásának feltételét; a legitimisták a bel- és külpolitikai konszolidáció egyetlen lehetséges módjának még mindig IV. Károlynak a magyar trónra való visszaültetését tekintették; az erőtlen liberális polgári ellenzék a kormányzati módszerekben liberalizálást, polgári parlamentarizmust, mind a diktatórikus fasiszta tendenciák, mindaz arisztokrata-konzervatív nagybirtok háttérbe szorítását óhajtotta.