Kultsár István

A Múltunk wikiből
Komárom, 1760. szeptember 16. – Pest, 1828. március 28.
író, szerkesztő, kiadó és színigazgató
Wikipédia
Kultsár István
1806. július 2.
Megjelenik a Kultsár István szerkesztette Hazai Tudósítások. (1808-tól Hazai és Külföldi Tudósítások címen jelenik meg.)

Arató Endre

Az irodalmi-művelődési visszhang, a fordítások

A Hasznos Mulatságokban Kultsár István ismertette (1824) Karadžić gyűjteményének egy szerb–német nyelvű lipcsei kiadását.

Vörös Károly

A magyar színjátszás pest-budai kezdetei és vidéki évtizedei

A harmadik szín helye így újból Pest-Buda lesz, s ezúttal az eredmény is tartósabb: az Erdélyből jött színészek – elődeiktől eltérően fegyelmezett-rendezett társulat – ezúttal már rendszeres támogatásra találnak Pest megye rendjeinél. A színház fenntartására szövetkezett megyei nemesség, majd Kultsár István, a lapszerkesztő támogatja a társulatot, mely ezúttal immár 8 évre tud megkapaszkodni a városban, ha persze még mindig messze a város német színészete által élvezett kedvező munkafeltételektől és művelt légkörtől.

A sajtó mint a kultúra szervezője

Az első Pesten kiadott hetilap, hamarosan a korszak legjelentősebb hírlapja, az 1806-ban induló Hazai Tudósítások volt. Jellemző, hogy a külföldi hírek közlésének jogát csak kétéves fennállás után, 1808-ban kapta meg, ekkor változtatta címét Hazai és Külföldi Tudósításokra. Szerkesztője, Kultsár István, aki már a 18. század végén, Mikes leveleinek. kiadásával híressé vált, a kor kulturális problémáira is érzékenyen reagáló, széles látókörű újságíró volt, s csakhamar fellendítette lapját. Segédjei fiatal írók voltak (1817-ben Kölcsey is munkatársa volt). Szerzőinek honoráriumot fizetett, és elsőnek tett nem is sikertelen kísérletet arra, hogy lapja körül irodalmi kört hozzon létre. A lap sikere érdekében, jól megérezve a kor más, gyakorlatibb irányú igényeit is, 1811-től Gazdaságbéli Gyűjtemény címen gazdasági, majd 1817-től Hasznos Mulatságok címmel irodalmi-ismeretterjesztő jellegű mellékletet adott ki.

A kultúra és a tudomány regionális-helyi intézményei

1867-ben Komáromban alakul közel 100 ezer kötetes vármegyei könyvtár ugyancsak egy nagy hagyatéknak, Kultsár István, a 19. század elején működött jeles lapszerkesztő könyvtárának alapján; a kicsiny Versecen 1886-ban hallunk 20 ezer kötetes városi könyvtár alapításáról.