Lahner György

A Múltunk wikiből
(Láhner György szócikkből átirányítva)

Láhner György, Georg Lahner

Necpál, 1795. október 6. – Arad, 1849. október 6.
honvéd vezérőrnagy, az aradi vértanúk egyike
Wikipédia

Spira György

Az önvédelmi háború megszervezése

S közben a bizottmány lépéseket tett teljesen új hadiipari üzemek létesítése érdekében is; Pesten például nagy teljesítményű ágyúöntödét állíttatott fel a fáradhatatlan Lahner György ezredessel, a honvédsereg hadfelszerelési és fegyverkezési főfelügyelőjével.

Erőgyűjtés a hátországban

Mindazonáltal a nehézségeken sem Lukács, sem (a februárban tábornokká előléptetett) Lahner, sem maga a honvédelmi bizottmány nem lehetett úrrá teljesen, s ez nemcsak a hazai ipar fejletlenségéből meg az ország nyersanyagszegénységéből fakadó eredendő bajokon múlott, hanem az ellenforradalom magyarországi híveinek a tevékenységén is.

Szabad György

A magyarországi megtorlás

Komárom teljes katonai kiürítésének másnapján, október 6-án, a nagy bécsi forradalmi megmozdulás évfordulóján foganatosították a halálos ítéletek egész sorának – a várvédők megtévesztésére – szeptember derekán felfüggesztett végrehajtását. E napon végezték ki Pesten az első magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajos grófot, Aradon pedig a magyar honvédsereg 13 parancsnokát: Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Dessewffy Arisztidot, Kiss Ernőt, Knezić Károlyt, Lázár Vilmost, Láhner Györgyöt, Leiningen-Westerburg Károly grófot, Nagy-Sándor Józsefet, Poeltenberg Ernőt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot és Vécsey Károly grófot.