Lakits György Zsigmond

A Múltunk wikiből
szül. 1739. nov. 25. Polaniczban (Padler, Vasm.)
egyetemi jogtanár
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái

Kosáry Domokos

Felsőoktatás

Az egyházjogi tanszéket először Riegger magyar tanítványa, Lakits György Zsigmond, majd pedig az ugyancsak jozefinista Markovits Mátyás töltötte be, megújuló konfliktusok közt a régi felfogás híveivel.