Lampert herceg

A Múltunk wikiből

Lambert vagy Lampert

1049/50 – 1096
herceg
Wikipédia
1064
január: Győrött az országnagyok békét hoznak létre Salamon és I. Béla három fia, Géza, László és Lampert között.

Györffy György

A korona és kard viszálya

Béla azzal foglalta el a dukátust, hogy a szeniorátus rendje szerint ő örökli a trónt, és mivel már ekkor két fia volt, Géza és László, s rövidesen harmadik is született, Lampert, ágának uralma hosszú időre biztosítottnak látszott.

Belháború. Géza uralma.

  • A második hadjárat után már olyan nyilvánvaló lett az ellentét, hogy Géza Lászlót Oroszországba, Lampertet pedig Lengyelországba küldte segítségért.
  • Géza 1075-ben nyugodtan megkoronáztathatta magát Fehérvárt, s a nyitrai hercegséget átengedte Lászlónak, a biharit pedig Lambertnek.

László egyeduralmának biztosítása

  • László megválasztásába az itthon élő családtagok is belenyugodtak, annak ellenére, hogy a hercegi részek szétosztásánál László már óvakodott túlzott hatalmat juttatni öccseinek. A nyitrai dukátust és a pénzverés monopóliumát fenntartotta magának, és feltehetően csak a bihari dukátust juttatta rangidős öccsének, Lampertnek. Lampert nevét e vidéken két helynév tartotta fenn, az Igfon-erdő bölényvadászainak lakhelyén, Kraszna megyében Lompért és a Felső-Tisza vidékén Lampertszásza, a mai Beregszász. E Lampert által életre hívott Rajna-vidéki szász telep neve olyanféle képzés, mint Kálmán-király-csehi, a mai Kálmáncsa, amely a telepítő uralkodó nevét tartotta fenn.
  • Géza király özvegye, a görög Szünadéné nem maradt az országban. Két kisfiának, Kálmánnak és Álmosnak 1077-ben semmi reménye nem volt arra, hogy László, Lambert, Salamon és Dávid mellett trónra kerüljön.

Külpolitika. Horvátország megszállása.

Ühegy, vendég és izbég

Mint említettük, Beregszász korai Lampertszásza neve valószínűleg az 1095-ben elhunyt Lampert herceg telepítéséről tanúskodik. Szászon nem kifejezetten szászországit kell értenünk; ez volt az összefoglaló neve minden németnek, aki bajor és sváb területen túl lakott, nyilván a szász császárok uralma óta.

Irodalom

Családi viszonyaira lásd Wertner Az Árpádok családi története 189. kk.; Lampertre ugyanott 174.; Lampert dukátusára lásd SRH I. 126. és Györffy, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I. 532;