Laszkarisz Theodórosz

A Múltunk wikiből

Laszkarisz Theodor, görögül Θεόδωρος Α' Λάσκαρις

1174 – 1221. augusztusa
a Nikaiai Császárság alapító uralkodója (1206-1221)
Wikipédia
1218
január: Sikertelen katonai akciók után II. Endre visszaindul a Szentföldről. Útközben harmadszülött fiát, Endrét II. Leó örmény király lányával, Béla fiát I. (Laszkarisz) Theodórosz nikaiai császár lányával, Mária lányát pedig II. (Aszen) Iván bolgár cárral jegyzi el.

Kristó Gyula

Az új berendezkedés időszakának külpolitikája

II. Endre 1218 januárjában hazaindult a Szentföldről, anélkül, hogy a mohamedánokkal szemben bármiféle eredményt fel tudott volna mutatni. Visszaútjában már ötletszerű és alkalom szülte dinasztikus terveit szövögette. A Kisázsia déli részén levő örmény királyságban harmadszülött fiát, Endrét jegyezte el II. Leó örmény király leányával abban a reményben, hogy jegyese révén Endre Örményország trónjára léphet. A bizánci birodalom tradícióit ápoló kisázsiai nikaiai császárságban I. (Laszkarisz) Theodórosz császár leányát, Máriát nyerte meg elsőszülött fia, Béla jegyeséül. Theodórosz más szálon is rokonságban állott Endrével: mivel felesége Courtenay Péter egyik leánya volt, a nikaiai császárt és a magyar királyt sógorság kötötte össze. Endre Laszkarisz Máriát Magyarországra hozta.

Magyarország a tatár támadás útjában

A Balkánon tovább gyöngült a különben sem szilárd latin császárság. Az ekkor még alig húsz éves latin császár, II. Bal­duin (1228–1261) uralmának nagy ellenlábasai voltak, a nikaiai görög császár, Jóannész Vatatzész (1222–1254), veje I. (Laszkarisz) Theodórosznak és sógora IV. Bélának, továbbá II. (Aszen) Iván bolgár cár, szintén sógora a magyar királynak.