Laudon Gedeon

A Múltunk wikiből

Ernst Gideon Freiherr von Laudon (Laudohn, 1759-től Loudon)

Tootzen, Livónia (ma: Ļaudona, Lettország), 1716. (vagy 1717). február 2., –
Neu-Titschein, Morvaország (ma: Nový Jičín, Csehország), 1790. július 14.
osztrák császári tábornagy
Wikipédia
1789. október 9.
A császári-királyi sereg gróf Laudon Gedeon tábornagy parancsnoksága alatt beveszi Belgrádot.

Ember Győző

A hétéves háború

1758-ban Morvaországba hatoltak be porosz seregek. Laudon Gedeon osztrák tábornok azonban megakadályozta, hogy nagyobb sikereket érjenek el.

H. Balázs Éva

Az alaptörekvés: közép-európai militáris nagyhatalom kialakítása

Daun halála után az ír származású Lacy gróf lett József legfőbb támasza és mintaképe. (Kaunitz nem szerette, és Laudont jelölte vele szemben – hasztalan.)

A militarizmus csődje

Kaunitz tapintatosan azt is tanácsolja, hogy Lacy helyett annak ellenlábasára, a tapasztalt öreg hadfira, Laudonra bízza a hadsereg irányítását.

Némi késedelemmel ez meg is történik, és bár a császár előbb Hadikkal kísérletezik, helyére a tehetséges Laudon kerül.

II. József

A gyászszertartáson Zinzendorf a Szent István-rend lovagjai mellé sodródva állt fekete fátyolos kalapban a kapucinus kriptában. Laudonnal együtt azon töprengtek, vajon miket gondol most Migazzi, a bíboros, „aki ellen az elhunyt annyit vétett”.[1]

Lábjegyzet

  1. Ugyanott

Irodalom

Kaunitz hiába támogatta Laudont, a császár és Mária Terézia Lacy személyét vonzóbbnak ítélték, annak ellenére, hogy néhány csatában, amelyben Laudon jeleskedett, éppen Lacy késedelmeskedése miatt fordult meg a helyzet.