Lednic

A Múltunk wikiből
(Lednice szócikkből átirányítva)

szlovákul Lednica

község Szlovákiában a trencséni kerület puhói járásában
Wikipédia
Evropa slovensko lednica obec 19042007 fotka 3

Makkai László

Régi és új ellentétek: az Illésházy-per és a XXII. artikulus

Dobó Ferenc, az Eger várát egykor megvédelmező Dobó István rokona, hatalmas uradalmakkal rendelkezett, köztük Sárospatakkal, Lévával, Lednicével, Szerednyével.

R. Várkonyi Ágnes

A majorsági gazdálkodás változásai

A lednicei uradalom 1669-ben kelt udvarbírói utasítása kimondja: akik „majorkodástul messze laknak, … azok majorkodással és heti szerjárással ne terheltessenek”.[1]

A földesúri officinák és kereskedelem

1687-ben egyetlen uradalom, a lednicei, a budai vár építkezéseihez 580 ezer rövid és 327 ezer darab hosszú zsindelyt, 10 500 vékonyabb és 330 vastagabb lécet, 7 ezer hídoszlopot és 2700 különféle szálfát szállított.

Lábjegyzet

  1. A lednicei uradalom 1669-iki rendtartása. MGSz 1900. 358–359.

Irodalom

A parasztság állatállománya alakulására vonatkozó megállapításokat Solymosi László, A parasztháztartások állatállománya 1666 és 1685 között című előtanulmányából közöljük, amelyet az Országos Levéltár Urbaria et Conscriptiones alapján készített e kötet számára: 1666: Murányi (Gömör vármegye), Beckói (Trencsén vármegye); 1669: Ledniczei (Trencsén vármegye), Berencsi (Nyitra vármegye); 1670: Beczkói (Trencsén vármegye); 1672: Balog (Gömör vármegye), Ecsedi és Tasnádi (Szatmár, Szabolcs, Szilágy vármegye); 1673: Szendrői (Gömör vármegye), Szentmiklósi (Bereg vármegye), Rónaszéki (Máramaros vármegye), Enyickei (Abaúj vármegye); 1674: Kőszegi (Sopron vármegye), Erdődi (Szatmár vármegye), Hriczói (Trencsén vármegye); 1676: Sóvári (Sáros vármegye), Pataki (Zemplén vármegye); 1677: Csetneki (Gömör vármegye); 1678: Ungi (Ung vármegye); 1679: Derencsényi (Gömör vármegye); 1680: Regéczi (Abaúj, Zemplén vármegye); 1681: Enyickei (Abaúj vármegye); 1682: Derencsényi (Gömör vármegye); 1684: Leleszi (Zemplén vármegye); 1684–1685: Sárosi (Sáros vármegye); 1685: Ecsedi (Szatmár vármegye), Murányi (Gömör vármegye). Az uradalmak urbáriumai: Országos Levéltár Urbaria et Conscriptiones.