Lelesz

A Múltunk wikiből

szlovákul Leles

község Szlovákiában, a kassai kerület tőketerebesi járásában
Wikipédia

Kristó Gyula

Alávetett népelemek

A szolga állapotú elemek szökését, helyváltoztatását a XIII. század első felében megkönnyítette, hogy maga az úr egyik helyről a másikra helyezhette át őket, és szolgáltatásukat megváltoztathatta. Így például az 1214. évi kétes hitelű leleszi oklevél kifejezetten intézkedik a servusok és libertinusok helyváltoztatásáról uruk akaratának megfelelően. Ebben az időszakban tehát nem röghözkötöttségről, hanem úrhoz való kötöttségről beszélhetünk.

Irodalom

A parasztság állatállománya alakulására vonatkozó megállapításokat Solymosi László, A parasztháztartások állatállománya 1666 és 1685 között című előtanulmányából közöljük, amelyet az Országos Levéltár Urbaria et Conscriptiones alapján készített e kötet számára: 1666: Murányi (Gömör vármegye), Beckói (Trencsén vármegye); 1669: Ledniczei (Trencsén vármegye), Berencsi (Nyitra vármegye); 1670: Beczkói (Trencsén vármegye); 1672: Balog (Gömör vármegye), Ecsedi és Tasnádi (Szatmár, Szabolcs, Szilágy vármegye); 1673: Szendrői (Gömör vármegye), Szentmiklósi (Bereg vármegye), Rónaszéki (Máramaros vármegye), Enyickei (Abaúj vármegye); 1674: Kőszegi (Sopron vármegye), Erdődi (Szatmár vármegye), Hriczói (Trencsén vármegye); 1676: Sóvári (Sáros vármegye), Pataki (Zemplén vármegye); 1677: Csetneki (Gömör vármegye); 1678: Ungi (Ung vármegye); 1679: Derencsényi (Gömör vármegye); 1680: Regéczi (Abaúj, Zemplén vármegye); 1681: Enyickei (Abaúj vármegye); 1682: Derencsényi (Gömör vármegye); 1684: Leleszi (Zemplén vármegye); 1684–1685: Sárosi (Sáros vármegye); 1685: Ecsedi (Szatmár vármegye), Murányi (Gömör vármegye). Az uradalmak urbáriumai: Országos Levéltár Urbaria et Conscriptiones.