Lepanto

A Múltunk wikiből
Wikipédia – Lepantói csata
Battle of Lepanto 1571
1571
október 7. A török hajóhad nagy vereséget szenved Lepantónál.

Pach Zsigmond Pál

Háborúk és forradalmak

A déli hadszíntéren a császár sikereket aratott: Itáliát spanyol befolyás alá hajtotta, a franciát kiszorította, a törököt távol tartotta a félszigettől – a Porta tengeri terjeszkedését a Mediterráneumban majd utóda a spanyol trónon, II. Fülöp (1556-1598) állította meg lepantói győzelmével (1571).

Az európai államrendszer kialakulása

Ugyanabban az évben, amikor Lepantónál spa­nyol hadvezér diadalmaskodott a török tengeri erők felett, vette birto­kába a spanyol hajóhad a Fülöp-szigeteket a Csendes-óceánon (1571).

Hegyi Klára

A hódítás határai

1571-ben — mint fentebb már utaltunk rá — az egyesült pápai, spanyol és velencei hajóhad a Korinthoszi-öbölben, Lepantónál, megsemmisítő vereséget mért a török flottára.

Sinkovics István

Szakadatlan harcok a végvidéken

1571-ben 13 hónapig tartó ostrom után a török csapatok elfoglalták Ciprus szigetét; de még ugyanez év októberében a pápa, Spanyolország és Velence egyesített tengeri hadereje Lepantónál szétverte a török hadiflottát. A győzelmet közvetlenül nem tudták ugyan kihasználni, de távolabbi következményként meggátolta a török terjeszkedését a Földközi-tenger nyugati medencéjében.

Hazai és nemzetközi összefogás-kísérletek

Az európai országok törökellenes összefogását azonban az általános gazdasági és politikai változások éppúgy megnehezítették, mint az államrendszerek belső átalakulását kísérő társadalmi feszültség. A keresztény szolidaritás eszméje helyett új eszmék voltak születőben. Mindazonáltal VIII. Kelemen pápa, felelevenítve a lepantói hagyományt, jelentős erőfeszítéseket tett, hogy létrehozza az európai országok törökellenes szövetségét.

R. Várkonyi Ágnes

A Szent Liga és Magyarország

A VelenceBécsVarsó szövetség, a pápa elnevezésével a Szent Liga, a korábbi, jószerével több mint egy évszázados múltra visszatekintő, hasonló törökellenes nemzetközi tervek és próbálkozások számos tapasztalatát és elemét sűrítette magába. XI. Ince pápa védnöksége pedig már más tartalmat fejez ki, mint amit még a győztes lepantói szövetségben (1570) elődje s a többi, a félhold ellen szent háborút hirdető pápa megtestesített.

Eszmék harca

De maga XI. Ince is tisztában volt azzal, hogy az államok érdekei az „országos érdek”, a „gazdasági érdek”, a „nemzeti érdek” új eszmerendszereiben kezdenek kijegecesedni. Munkatársai rábeszélésének nehezen engedve szánta rá magát, hogy a háború legválságosabb pillanataiban, 1686 elején, újra kiadják a lepantói keresztes bullát, mert tudta, hogy a protestánsok ellenérzését váltja ki, ha ősrégi katolikus gyakorlat szerint a török háborúra pénzzel adakozóknak bűnbocsánatot ígérnek.