Leszczyński Szaniszló

A Múltunk wikiből

lengyelül Stanisław Bogusław Leszczyński

Lwów, 1677. október 20. – Lunéville, Lotaringia, 1766. február 23.
1699–1704 között Poznań vajdája,
1704–1709 és 1733–1736 között I. Szaniszló néven Lengyelország királya és Litvánia nagyhercege,
1738–1766 között Lotaringia és Bar uralkodó hercege
Wikipédia
Stanislaw Leszczynski1.jpg
1704. február 14.
A lengyel szejm svéd nyomásra II. Ágost helyébe Leszczyński Szaniszlót választja királlyá.
1709. augusztus 8.
Frigyes Ágost szász választófejedelem semmisnek nyilvánítja a svédekkel kötött altranstádti békét, és visszaveszi a lengyel trónt Leszczyński Szaniszlótól.

R. Várkonyi Ágnes

A magyar diplomácia a nemzetközi elszigetelődés ellen

I. Péter cár, miután az északi háború rá nézve kedvezőtlenül alakult, diplomáciai úton akarta elejét venni XII. Károly svéd király további térhódításának. Úgy vélte, hogy Rákóczi megnyerheti Franciaországot, hogy közvetítsen Oroszország és Svédország között. XII. Károly még 1704-ben lengyel királlyá választatta Leszczynsky Szaniszlót, s 1706-ban az altranastädti békében lemondatta II. Ágostot a lengyel trónról. A cár, mint a sandomiri svédellenes lengyel konföderáció pártfogója, a Szaniszlóval szemben állítható ellenkirály-jelöltek között Rákóczit látta a legesélyesebbnek. 1707. szeptember 15-én megkötötték Varsóban a magyar–orosz szövetséget. Rákóczi elvállalta, hogy közvetít Oroszország és Franciaország között, és ha megválasztják, elfogadja a lengyel trónt, a cár pedig erre fegyvert, pénzt, katonát ígért.

Ember Győző

A lengyel örökösödési háború

1733-ban meghalt II. Ágost, Lengyelország királya, egyben szász választófejedelem. Franciaország Leszczyński Szaniszlót támogatta, aki az északi háború idején svéd segítséggel rövid időre (1704–1709) már megszerezte a lengyel trónt, és akinek leányát XV. Lajos vette feleségül. Oroszország, Ausztria és Poroszország ezzel szemben II. Ágost fiát, Frigyes Ágost szász választófejedelmet segítette.

A háború 1733-tól 1735-ig tartott. Savoyai Eugén már nem volt a régi, de a franciákat még fel tudta tartóztatni, sőt orosz segítséggel vissza is szorította. 1735-ben kötötték meg az ideiglenes, 1738-ban a végleges békét. Ausztriának le kellett mondania a Nápoly–Szicíliai Kettős Királyságról a spanyol Bourbonok egy mellékága javára, Lombardiából is át kellett engednie kisebb területeket a Szárd Királyságnak, megtartotta viszont, illetve visszakapta Pármát és Piacenzát. Toscanát Lotharingiai Ferenc kapta, akinek le kellett mondania – Falkenstein grófság kivételével – Lotharingiáról, amellyel Leszczyński Szaniszlót kárpótolták, hogy halála után Franciaországé legyen. Lengyelország királya III. Ágost néven a szász választó lett.

H. Balázs Éva

Kaunitz kancellár

A német nyelvrendelet brutális javallata hiba – de nem Kaunitz hibája. A politikum iskolája számára nem Bécs, nem is Torino volt, hanem Párizs. Kétségtelenül tudott arról, hogy 1749-ben Lotharingiában, azon az országnyi territóriumon, amely Ferenc császár okából különösen fontos volt a Párizsba akkreditált követnek, elrendelték a francia nyelv kötelező használatát – nemcsak hivatalokban, hanem üzleti ügyletek bonyolításánál is. Leszczynski, XV. Lajos apósa, árnyékuralkodó Lotharingiában, francia tanácsosainak szignója hitelesíti a kíméletlen és azonnal életbe lépő rendelkezést.

Benda Kálmán

Demokratikus és polgári mozgalmak a Habsburg-monarchiában

A francia hatás legközvetlenebbül a galíciai lengyelországi részeken érvényesült (amelyek szellemi kapcsolatukat a többi lengyel területtel mindvégig megőrizték), egyrészt még a Leszczyński Szaniszlóig visszanyúló közvetlen érintkezések, másrészt a lengyel emigráció révén, 1793–1794-ben pedig már azon tény következményeként, hogy a Konvent és Lengyelország ellenségei közösek voltak.

Irodalom

XV. Lajos apósa, Lotharingia hercege, a lengyel Leszczyński Szaniszló, engedelmeskedve a francia abszolutizmus igényeinek, 1748. szeptember 27-én tiltotta el a német nyelv használatát, és kötelezővé tette a franciát, nemcsak hivatalos iratok, hanem magánügyletek írásba foglalása esetén is. A kemény szankciókkal terhelt rendelkezést Kaunitz mint párizsi követ ismerte, és mintának tekintette.