Lorch

A Múltunk wikiből

latinul Lauriacum

part of Enns in Upper Austria
Angol Wikipédia
680 körül
Avar csapatok lerombolják Lauriacum (Lorch) antik-bajor várost és erődítményt az Enns folyó torkolatánál.

Bóna István

A középavar-kori átalakulás

Az új hatalom kialakulásának pozitív bizonyítéka az Enns folyó torkolatánál fekvő Lauriacum (Lorch) antik–bajor város és erődítmény megtámadása és lerombolása (680 táján). Az új avar hatalom nyugati határait az Enns folyóig tolta előre. A 692-ben a frankokkal kötött béke után az Enns maradt a határ egészen az avar birodalom bukásáig.

Az Oriens és korai szervezete

A meghódított avar birodalom részeiből Nagy Károly csak a volt gyepűt kapcsolta be közvetlenül birodalmába. Az Ennstől keletre eső, a mai Duna menti Ausztriából Avaria nevű tartományt létesítettek (Avaria, terra Avarorum, provintia Avarorum vagy németül: Hunalant) az antik Lauriacum (Lorch) székhellyel. A mai Felső-Ausztria és Stájerország Enns mentén fekvő részeiből alakították ki a Sclavinia nevű tartományt. Mindkét tartományt Bajorország prefektusa alá rendelték.

Györffy György

A nyugati térítés kezdete

Piligrim azonban nem elégedett meg a térítés elősegítésével, hanem közreműködéséből tőkét akart kovácsolni hatalma növelésére. Arra törekedett, hogy a Magyarország feletti egyházi vezetést magának szerezze meg. Ennek érdekében hamisított több pápai bullát, amelyek azt a valótlanságot tartalmazták, hogy a passaui püspökség jogelődje, az ókeresztény laureacumi püspökség, amelynek épületei az Ennsburg közelében levő Lorch faluban romladoztak, korábban érsekség volt és alája tartoztak Avaria (Avarország) és Moravia (Morvaország) püspökei.

Irodalom

Az Enns folyóig kiterjeszkedő avar hatalomról, Lauriacum (Lorch) és környéke feldúlásáról lásd MGH Scriptores IV. 476, 28: "Eo tempore inter Hunorum et gentem Baiuwariuorum otta est discordia, ita ut a vastantium manibus circa Anisem interiacentem depo­pulate urbis pene deserto esse videtur...".