Lovassy László

A Múltunk wikiből
Nagyszalonta, 1815. május 8. – Nagyszalonta, 1892. január 6.
jogász
az országgyűlési ifjúság egyik vezetője
Wikipédia
Lovassy László Rusz
1836. május 30.
Nagyváradon elfogják Lovassy Lászlót.
1837. február 22.
A királyi tábla ítéletet hoz az ifjak perében. Lovassy Lászlót 10 évi, Tormássy Jánost másfél évi börtönre ítéli, Lovassy Ferenc büntetését eddigi fogságával letöltöttnek nyilvánítja. Lapsánszky Jánost, az ifjak feladóját 10 évi – valójában végrehajtatlan – büntetéssel sújtja.
1837. március 7.
A hétszemélyes tábla jóváhagyja a királyi tábla által hozott ítéletet az ifjak ügyében.
1837. március 21.
Pest vármegye közgyűlése felszólítja a megyéket, hogy október 1-én országos küldöttséggel tiltakozzanak a királynál az ifjak elítélése ellen.
1840. május 13.
Kiszabadul börtönéből Lovassy László.

Gergely András

A nyilvánosság biztosítása és a tárgyalások rendje

A mintegy 1200 főnyi országgyűlési ifjúság többsége a reformok lelkes híve volt. Szorgalmasan látogatta az üléseket, és lassan közvéleményformáló erővé fejlődött. Lepisszegte, gúny tárgyává tette a konzervatív szónokokat. Tombolva ünnepelte a liberálisokat. Rajongott az alkatilag különböző, de szellemileg rokon Wesselényiért és Kölcseyért. Ez az ifjúság, amely korábban csak a dörgő hangra, a látszatra figyelt, és a karzaton udvarolt a hölgyeknek, most, nem utolsósorban ünnepeltjeinek biztatására, Társalkodási Egyletbe tömörült, ahol haladó szellemű könyveket olvastak, demokratikus reformokról, a francia forradalmak tanulságairól vitatkoztak. A kör vezetője Lovassy László volt.

Az ifjak pere

A teljes cikk.

Az új évtized küszöbén

Amikor 1840 májusában az országgyűlés berekesztéséről szétszéledő, munkájukkal elégedett, mosolygó követek a pozsonyi utcán összetalálkoztak a börtönéből hazatérő Lovassy Lászlóval, csak a látvány és a múlt emléke, a tönkrement ember áldozatának nagysága töltötte el szorongással szívüket. Hamarosan kiderült azonban, hogy az a könyörtelen hatalmi gépezet, amely az oly sokat ígérő Lovassyt az őrületbe kergette, érintetlenül fennmaradt, s irányítóinak engedelmeskedik továbbra is.

Irodalom

Az ifjak peréről: Rédei József, Magyar tragédia száz év előtt. Lovassy László pere és rabságának titkos iratai (Budapest, 1938);