Márkus László

A Múltunk wikiből

Hasonló névvel lásd: Márkus László rendező

MAGYARSÁGTUDATOM „ZAVARAIRÓL” ÍRTA: MÁRKUS LÁSZLÓ

Ránki György

Előszó

A 20-as évek első felének bel- és külpolitikai kérdéseivel foglalkozó fejezeteket L. Nagy Zsuzsa, a 20-as évek második felének és a gazdasági válság időszakának bel- és külpolitikai kérdéseit összefoglaló részeket Márkus László készítette el. Szakács Kálmán írta meg a 20-as évek és a 30-as évek első fele munkásmozgalmát, Márkus László a szerzője a 20-as évek ideológiatörténeti fejezeteinek, az oktatástörténetnek, valamint a két világháború közötti sajtótörténetnek.

A Gömbös-kormány időszakának a belpolitikáját Kónya Sándor dolgozta fel, az 1932–1944 közti külpolitika-történeti részek szerzője Juhász Gyula. Az 1936–1944 közötti belpolitika történetét, a hazai nemzetiségi kérdést és a szomszéd országok magyar kisebbségei problematikáját Tilkovszky Loránt, a munkásmozgalom 1935–1944 közötti történetét Pintér István írta meg. Az ideológiatörténeti fejezetek, továbbá az oktatást az 30-as években tárgyaló rész Laczkó Miklós munkája. A német megszállás időszakát Ránki György (az ellenállási mozgalommal foglalkozó részeket Pintér István) dolgozta fel. A kötet végén található az egyes szerzők által írt részek pontos megjelölése.

A kötet kép-, térkép- és illusztrációs anyagát Glatz Ferenc szerkesztésében Bereznay András és Csurdi Sándor, az időrendi áttekintést Márkus László állította össze.

Művei