Mátray Gábor

A Múltunk wikiből

eredeti családneve Rothkrepf

Nagykáta, 1797. november 23. – Budapest, 1875. július 17.
zenetörténész, zeneszerző
Wikipédia
Mátray Gábor portréja a Vasárnapi Ujságban
1829.
Megjelenik Mátray Gábor A muzsikának közönséges története című műve (1828–1832).

Arató Endre

Az irodalmi-művelődési visszhang, a fordítások

A szerb népdalok iránti magyar vonzódást tükrözte az, hogy Balog István magyar színész 1812-ben Pesten előadott szerb tárgyú drámájában – amelyről a színművészeti együttműködés kapcsán még szólunk – a főszerepet, egy szerb leányt alakító Déryné Széppataki Róza két szerb dalt eredeti nyelven énekelt. A zenét egy fiatal magyar zeneszerző, Mátray Gábor, a magyar kultúrának később jeles alakja komponálta.

Vörös Károly

A verbunkos zene kibontakozása és az új népies műdal

A zenei kultúrában a nemzeti jelleg így már kizárólagos hordozójának és képviselőjének tekintett verbunkos stílus a színpadi – s immár nemcsak operai színvonalú – zenébe való behatolását jelentősen előkészítette és elősegítette az a körülmény is, hogy az 1830-es és 1840-es évek legjobb zeneszerzői (Mátray, Bartay, Egressy, Szerdahelyi, Them) már megalkotják a magyar népies műdalt is.

A sajtó mint a kultúra szervezője

Ezzel egy időben jelenik meg a polgárosodást aprópénzre váltó első divatlap, Mátray Gábor Regélő Honművésze, az irodalomban kibontakozó új ízlés még elég színtelen propagálásával, de már a polgárosodás szélesebb bázisa, hétköznapibb igényű hívei felé fordulva.

Míg az 1830-as évek a sajtó a kornak megfelelő típusait bontakoztatták ki meglehetős sokféleségben, az 1840-es évekre ez a bőség már felismerhetően néhány fő tengely körül koncentrálódott. Létrejöttek s mint már láthattuk – az egymással szemben álló politikai pártalakulások rendszeresen megjelenő, határozott politikai programra építő nagy hírlapjai: a liberális Pesti Hírlap, a konzervatív Világ (mely majd Budapesti Híradóvá alakul át), a klerikális Nemzeti Újság. Erdélyben is 1842-től válik modern politikai hírlappá Kemény Zsigmond sugalmazásával és a magyarországi reformmozgalmak bizonyos eszményeinek továbbításával a még 1827-ben indított, eddig teljesen régies, referáló stílusban szerkesztett Erdélyi Híradó. És ha Keményt a kormány csakhamar eltávolítja is a lap vezetéséből, ez a lap ellenzéki, liberális irányát már nem fogja megváltoztatni, mint ahogy nem tud vele szemben ellenzéket képezni Szilágyi Ferenc kormánypárti Múlt és Jelenje sem. Az átalakuló vagy éppen most induló, sajétlagosan irodalmi, illetve egyre irodalmibbá váló divatlapok immár határozott irányokhoz kötött, mintegy irodalompolitikai profilt kapnak. A Mátray-féle folyóiratból most valódi pesti divatlappá alakuló Regélő Pesti Divatlap az ügyes Vahot Imre kezében, Petőfivel cégérén, a népiesség által felemelkedő progresszív irányt juttatja szóhoz.

Műve

A városi hangulatviszonyokra és mozgalmakra lásd: Mátray Gábor, Töredék jegyezmények (Országos Széchényi Könyvtár [továbbiakban: OSZK] Kézirattára);