Mérei Gyula

A Múltunk wikiből
Budapest, 1911. július 19. – Szeged, 2002. június 29.
történész, egyetemi tanár
Wikipédia
Arcképe a SZTE EK gyűjteményéből.

Heckenast Gusztáv

A vaskohászat fellendülése

Mérei Gyulának a reformkorra megfogalmazott megállapítása, hogy „Magyarország vastömegcikk-szükségletét csak az örökös tartományokból származó importtal tudta kielégíteni”,[1] a 18. század második felére még fokozottabban érvényes.

Lábjegyzet

  1. Magyarország története 1790–1848. Magyarország története tíz kötetben V/1. Főszerkesztő Mérei Gyula. Szerkesztette Vörös Károly. Budapest, 1980, 396.

Művei

Előszó

Magyarország gazdasága (1790–1848)

Egyéb művei

A magyarországi iparfejlődésre: Mérei Gyula, Magyar iparfejlődés 1790–1848 (Budapest, 1951); Gy. Mérei, Über einige Fragen der Anfänge der kapitalistischen Gewerbeentwicklung in Ungarn (In: Études Historiques. I. Budapest, 1960). Ez utóbbi tanulmányban már a tőkés irányba tartó fejlődés fő akadályozóiként szerepelnek a feudális magánjogi kötelékek és ezeket súlyosbítóként a bécsi udvar gazdaságpolitikájának hátráltató alapelvei. Ezzel helyesbíti az 1951-ben megjelent könyvének a „gyarmatosító gazdaságpolitikáról” szóló hibás tételét.