Macedóniai László

A Múltunk wikiből
1480 körül – Bécs, 1536
nagyváradi püspök, diplomata
Wikipédia

Sinkovics István

Két kormány

A követek utasításuknak megfelelően élőszóban terjesztették Ferdinánd elé a rendek álláspontját. Macedóniai László váradi püspök pedig a császár és az augsburgi birodalmi gyűlés előtt mondott beszédet. Sürgette a török elleni hadjáratot, és figyelmeztette a birodalmi rendeket, hogy használják ki a kedvező alkalmat a török megtámadására, amíg még nem heverte ki az elmúlt évi hadjárat veszteségeit. Egyúttal emlékiratot nyújtott át: még a télen jöjjenek csapatok Magyarországra, hogy helyreálljon az ország biztonsága, és meg lehessen erősíteni a török szomszédságában levő várakat.

A birodalmi gyűlésen a magyar küldöttség előterjesztése egybeesett a császár azon kívánságával, hogy a töröksegély kérdése kellő súllyal szerepeljen a tárgyalásokon.

Irodalom

Macedóniai László szerepére a birodalmi gyűlésen: Horváth I. Károly—K. Obermayer Erzsébet, De vita operibusque Ladislai de Macedonia (Acta Universitatis Szegediensis Sectio Antiqua 1958).