Magnentius császár

A Múltunk wikiből

Flavius Magnus Magnentius

303 – August 11, 353

usurper of the Roman Empire (January 18, 350 – August 11, 353

Wikipédia

Double Centenionalis Magnentius
350–353
Magnentius római császár uralkodása.
351
II. Constantius a mursai csatában legyőzi Magnentius ellencsászárt.

Mócsy András

A késő antik idők Pannoniában

A két évtizedes béke ilyen körülmények között nem annyira a sikeres rendezésből, mint inkább a határon túl, az Alföldön dúló háborúból következett. A szarmata társadalom két kasztjának fegyveres viszálya végül is a germán törzseknek szolgáltatott területek szerzésére alkalmat, a Limigantes függetlenségének elismerése azonban olyan feszültséggócot teremtett, amely 356-ban új válsághoz vezetett. Néhány évvel korábban azonban még nem fenyegette különösebb veszély a limest, mert II. Constantius (337–361) az ellene támadó Magnentiust 351-ben épp Pannoniában, Mursa mellett verte le, és ez az irtózatos emberveszteséggel járó összecsapás nem késztette a barbárokat támadásra.