Magyarország története 1526–1608

A Múltunk wikiből
  1. Útkeresés Mohács után. Az ország három részre szakadása (1526–1541)Sinkovics István
  2. Az ország megosztottságának állandósulása (1541–1570)Sinkovics István
  3. Gazdasági és társadalmi fejlődés Mohácstól a XVI. század végéigZimányi Vera
  4. A három országrész igazgatásaSinkovics István
  5. A reformáció és a művelődés a XVI. századbanPéter Katalin
  6. A békeidőszak az 1570–1580-as évekbenSinkovics István
  7. A tizenöt éves háború. Erdély sorsfordulatai.
  8. A Bocskai-felkelésMakkai László

Irodalom

A 16. század politikai és hadtörténetéről jó áttekintést ad: Istvánffy Miklós, Historiarum de rebus ungaricis libri XXXIV (Köln, 1622).

Az 1526-tól 1606-ig terjedő korszakra használható forrásanyagot tett közzé a Magyar Országgyűlési Emlékek. Monumenta Comitialia Regni Hungariae, 1526–1606. I–XII. kötete. A bevezetések az országgyűléseken túlmenően a korszak politikai történetét szélesebb körben mutatják be. A magyar országgyűléseken kitérnek a részgyűlésekre és a tartományi gyűlésekre. Az erdélyi országgyűlések történetét és végzéseit adja az Erdélyi Országgyűlési Emlékek. Monumenta comitialia regni Transsylvaniae, 1540–1699. I–V. kötete. A korszak főszereplőinek sok levelét egyéb iratokkal együtt megjelentette: Pray György, Epistolae procerum regni Hungariae I–III (Pozsony, 1806).

Az összefoglaló-feldolgozó munkák közül említést érdemel: Katona István, Historia Critica Regvm hvngariae stirpis Avstriacae XX—XXVIII (KolozsvárBuda, 1793–1799); Horváth Mihály, Magyarország történelme IV (Pest, 18712); Hóman BálintSzekfű Gyula, Magyar történet] III (Budapest, 1941&ndah;19437); Mód Aladár, 400 év küzdelem az önálló Magyarországért (Budapest, 1951); Magyarország története I. Szerkesztette Molnár Erik (Budapest, 1964); Magyarország története, 1526–1790. Szerkesztette H. Balázs Éva-Makkai László (Budapest, 19722).

A török terjeszkedésre, igazgatási rendszerére összefoglaló munka: S. Shaw, Empire of the Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire, 1280–1808. (History of the Ottomán Empire and modern Turkey I. CambridgeLondonNew YorkMelbourne, 1976).

Magyarország története 1526–1686
Egyetemes történeti bevezető Tartalomjegyzék Magyarország története 1608–1686
Útkeresés Mohács után. Az ország három részre szakadása (1526–1541)