Maloje Perescsepino

A Múltunk wikiből

Mala Pereščepino

Wikipédia

Bóna István

A középavar-kori átalakulás

Kuvrat kánságának régészeti nyomaira ismerünk azokban a dúsgazdag ukrajnai kincs- és sírleletekben (Maloje Perescsepino, Kelegerszkije hutora, Zacsepilovka), amelyek a 669-et megelőző évtizedekben vagy éppen a kritikus 669. évben kerültek a földbe.

A kelet-magyarországi avarság pusztulása

A nagyszentmiklósi arany ivókürtnek a VII. századi avar és pontusi bolgár fejedelmi és más rangos leletekben van párja (Bócsa, Bábony, Átokháza, Maloje Perescsepino), talpas csészéinek VII. század végi avar-onogur gazdag sírokban vannak testvérei (Ozora, Nemesvarbók, Budapest, Átokháza, Zsély stb. – az első kettőt IV. Konstantin 669–672 körüli arany- és ezüstpénzei közvetlenül keltezik). Övön viselhető csatos ivócsészéinek is VII. századi avar és onogur fejedelmi sírokban van közvetlen előzménye (Bábony, Maloje Perescsepino).

Bartha Antal

Az V–IX. századi műveltség a sztyeppen és az ősmagyarok

Talán Bizánc térítő tevékenységét, de mindenképpen a vele és Iránnal létesült kapcsolatokat bizonyítják a ligetes sztyeppen, a Voszklának, a Dnyeper bal parti mellékfolyójának mentén fekvő Makuhivo, Perescsepino, Novije Szanzsari (Zascsepilovka), a Déli-Bug bal oldali mellékfolyójának, a Szuhoj Tasliknak a partján elterülő Glodoszi község határában, valamint a Dnyeper torkolatánál, a Kelegerszkije Hutora közelében előkerült kincsleletek. E leletekben bizánci aranykeresztek, ékszerek, iráni ezüst ötvösmunkák és drága művű sztyeppi fegyverek együttesen fordulnak elő. Egy-egy lelet több kilogramm arany- és ezüsttárgyból áll. A kincsek elrejtése, illetve a hamvasztásos temetkezések 668 után, vagyis az onogur politikai alakulás széthullásának idején történtek. A kincsek, az egyetlen Dnyeper-torkolatvidéki lelőhely kivételével, a ligetes sztyeppről kerültek elő. A Dnyeper, Déli-Bug menti ligetes sztyeppen a kérdéses időben keleti szláv törzsek éltek. A hamvasztásos temetkezés a keleti szlávokra, a kincsekben talált sztyeppi fegyverzet és lószerszám ellenben a sztyeppi nomád arisztokráciára jellemző. E kincsek etnikai hátterének kérdése függőben van, mindenesetre a nagy értékek elrejtése zivataros eseményekkel áll kapcsolatban.