Marcius Turbo

A Múltunk wikiből

Quintus Marcius Turbo

prefect of the Praetorian Guard and a close friend and military advisor to both emperor Trajan and Hadrian

early 2nd century

Angol Wikipédia

118–119
Marcius Turbo egyesített helytartósága – Alsó-Pannonia és Dacia. Lehetővé teszi a jazigok és roxolánok elleni egységes fellépést; Hadrianus új királyt ad a roxolánoknak.

Mócsy András

Új határpolitika és Dacia meghódítása

117-ben, Hadrianus trónra lépésének évében a jazigok és roxolánok frontális támadást indítottak a római határok ellen. A helyzet komolyságát több adat is bizonyítja: Dacia helytartója, C. Iulius Bassus a harcok során meghalt, 117 őszén Hadrianus személyesen is a hadszíntérre jött, 118 elején pedig bizalmi emberét, a lovagi rangú Marcius Turbót rendkívüli hatalommal felruházva Dacia és Alsó-Pannonia helytartójává tette. Ezáltal a jazigokat nyugatról és keletről határoló limes egy parancsnok alá került. A roxolánok, miután a követelt évjáradékot folyósították nekik, és Hadrianus új királyt iktatott be, megbékéltek, a jazigok azonban csak 119-ben tették le a fegyvert. Valószínű, hogy a 110-es években római csapatokkal megszállt Bánátot sikerült a jazigoknak megszerezniük, illetve sikerült elérniük, hogy a római csapatokat onnan kivonják.

Belpolitikai reformok és a tartományi igazgatás kiépítése

Dacia tartományi igazgatása is a tartomány sajátos helyzetét tükrözi. A kétlegiós tartomány élén 118-ig consuli rangú senator állt. Azonban Marcius Turbo rendkívüli megbízatása után csakhamar három daciai tartomány szerepel forrásainkban.

Irodalom

Marcius Turbo Duna vidéki megbízatásához és Hadrianus reformjaihoz Daciában lásd I. I. Russu Dacia si Pannonia Inferior Bucuresti, 1973, vesd össze I. I. Russu Dacia 18. 1974. 155. skk.