Margit bizánci császárné

A Múltunk wikiből
1175 – 1223
Wikipédia
1185
II. (Angelosz) Izsák bizánci császár feleségül veszi III. Béla lányát, Margitot; hozományként Nándorfehérvár és Barancs Bizánchoz kerül.

Kristó Gyula

III. Béla hódító külpolitikája

Az 1185 őszén megkötött magyar–bizánci megállapodás értelmében Izsák feleségül vette III. Béla alig tízéves leányát, Margitot, s bizonnyal az egyezség rendezte a területi kérdéseket is. Dalmácia és Szerémség immár jogilag is visszakerült Magyarországhoz, míg Béla a Duna–Száva vonalától délre, a bizánci birodalom rovására tett hódításairól akként mondott le, hogy Margitnak adta hozomány gyanánt. Izsák Margittal (Bizáncban használatos nevén Máriával) ült lakodalma megünneplésére súlyos adókat vetett ki birodalma népeire, egyebek mellett ez is kiváltotta a bizánci iga alól szabadulni igyekvő bolgárok felkelését Petar és Aszen vezetésével.

Az új berendezkedés időszakának külpolitikája

Inkább csak következményeiben jelentős, hogy a latin keresztesek egyik vezetője, Montferrati Bonifác őrgróf feleségül vette III. Béla leányát, Margitot, II. (Angelosz) Izsák császár özvegyét. Bonifác tartománya a Balkán déli részén terült el, központja Thesszaloniké volt. Bonifác és Margit házasságából két fiú született, az egyik, Demeter, utóbb atyját követve thesszalonikéi király lett.


Kalojan 1207-ben Thesszaloniké ostromakor halt meg. Az védelmet egyébként Bonifác özvegye, Margit irányította Demeter fia nevében.


A latin császárság 1216 nyarán elvesztette uralkodóját, Henriket. Az egyik párt II. Endre apósát, Courtenay Pétert jelölte császárnak, de nem kevesen – főleg Thesszalonikében, ahol a gyermek Demeter nevében II. Endre testvére, Margit kormányzott – II. Endrére gondoltak a konstantinápolyi trón betöltésénél.

Endre és Béla politikája az 1220-as évek közepén

Ugyancsak a pápa 1223 márciusában a Szentszék különleges védelme alá vette III. Béla leányát, Margitot, II. (Angelosz) Izsák bizánci császár özvegyét, aki II. Endre király adományából jogosan birtokolta Keve várát az egész vármegyével és annak jövedelmeivel együtt, továbbá néhány Szerém és Bács megyei falut.

IV. Béla újabb birtokvisszavételei

Szerém uraként és kevei ispánként tagja volt IV. Béla udvarának rokona, Kalojan, aki III. Béla leá­nya, Margit és II. (Angelosz) Izsák házasságából született.