Marko Delivuk

A Múltunk wikiből
Delivuki, zaselak u Golubićima, Žumberak, oko 1756 – Zagreb, 2. I. 1837
hrvatski komorski upravitelj
Hrvatska enciklopedija

Benda Kálmán

II. Lipót politikájának ellentmondásai

Martinovics 1792. január 15-i beadványában mindenekelőtt két munkatársa kinevezését kérte. Lipót király azonnal utasítást adott, hogy a Martinovics által megnevezett Lakner Jánost a diósgyőri kamarai uradalom prefektusává, a horvát Marko Delivukot pedig az Illír Bizottsághoz nevezzék ki.

Arató Endre

A politikai kapcsolatok

A jakobinusok 1794 áprilisában Zágrábban egy szabadságfára horvát nyelvű verset függesztették ki, amely felszólította a horvátokat, hogy ne harcoljanak a franciák ellen, „hiszen a franciák az egész világért küzdenek és védik a parasztokat meg a polgárokat”.[1] Ez és ehhez hasonló versek kézről kézre jártak a magyar és a horvát jakobinusok között. E franciákat védő dal első két sora a Marseillaise-t magyarra átültető Verseghy Ferenc tolmácsolásában így hangzott:

A franciák ellen magyarok s horvátok
Ti véres fegyverrel miért indulnátok?[2]

1794 júniusában ismeretlen személyek Liptó megyében egy szlovák nyelvű röpiratot terjesztettek, amely minden valószínűség szerint összefüggésben volt a jakobinus mozgalommal. Ez a szlovák nyelvű röpirat „a szávai, drávai, tiszántúli, dunai generálisok” aláírással az urak és az egyház földjének a parasztok számára való átadását, a dézsma és a szolgáltatások eltörlését követelte, és ennek megvalósítása érdekében paraszti szervezkedésre, felkelésre buzdított. A szlováklakta területeken folyó eme szervezkedések kapcsolatban álltak a Kościuszko vezette lengyel felkeléssel. Így kapcsolódott egymáshoz három nép forradalmi mozgalma: a lengyel felkelés, a magyarországi jakobinus mozgalom, amely a szlováklakta Felvidéken is szervezkedett.

Jelentősebb volt hatásuk Horvátországban, ahol a mozgalmat Szén Antal, Martinovics rokona indította el, s a kátékat főképpen Josip Kralj uradalmi prefektus terjesztette. A szép számú horvátországi jakobinusok közül hadd említsük meg Jovan Sečanacot és Marko Delivukot, akiről Martinovics azt állította, hogy az említett horvát forradalmi vers szerzője volt.

Lábjegyzetek

  1. A magyar jakobinusok iratai. Sajtó alá rendezte Benda Kálmán. I. Budapest, 1957, 98.
  2. Ugyanott 999.