Matlekovics Sándor

A Múltunk wikiből
Pest, 1842. október 12. – Budapest, 1925. november 30.
jogász, szakíró, politikus, egyetemi tanár
Wikipédia
Matlekovits Sándor

Katus László

Az állam növekvő gazdasági befolyása

Még a liberális gazdaságpolitika hívei is elismerték, hogy Magyarországon az államra több feladat hárul a gazdaság fejlesztése terén, mint fejlett tőkés országokban. Matlekovits Sándor államtitkár írta: „Közgazdasági viszonyaink között az állam a »laisser faire« rendszerét nem követheti és az »intervention« nálunk határozottan megokolt és helyes. Nálunk a kezdeményezés, az ösztönzés számos termelőágban meg nem történik, vagy meg nem történt volna, ha az állam nem lép föl legalább mint pénzbeli segélyező és magára nem vállalja a kezdet rizikóját.”[1]

Szabó Miklós

A közgazdaságtan és a szociológia

Művelői maguk is magas beosztású banktisztviselők voltak, mint a tudományos színvonalon álló Fellner Frigyes, a nemzeti vagyon és nemzeti jövedelemszámítás nemzetközileg is számon tartott szakértője; vagy magas beosztású szakminisztériumi funkcionáriusok, mint Láng Lajos, a Széll- és a Khuen-Héderváry-kormány kereskedelemügyi minisztere, a statisztika tanára; vagy Matlekovits Sándor, aki többször töltött be államtitkári posztot, és a vámügyek legfőbb gazdaságpolitikai szakértője volt.

Hajdu Tibor

A szocializmus haladéktalan megvalósításának koncepciója

1919-ben még a legjobb polgári közgazdászok is meg voltak győződve a szocialista termelés képtelenségéről; a gyári vállalatok természete nem tűr munkásvezetést, jelentette ki egy olyan szaktekintély, mint Matlekovits Sándor.[2]

Lábjegyzetek

  1. Matlekovits Sándor, Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves fennállásakor. II. Budapest, 1898. 1115–1116.
  2. A bolsevizmus Magyarországon. Szerkesztette Gratz Gusztáv. Budapest, 1921. 472.

Művei

Irodalom

Az iparpolitikára további adatokat nyújt: Gelléri Mór, Matlekovits Sándor 1868–1908 (Budapest, 1908)