Maurikiosz császár

A Múltunk wikiből

Mauricius

uralkodott 582. augusztus 13. – 602. november 22.
bizánci császár, II. Tiberius Constantinus testőrparancsnoka, veje és utódja
Wikipédia
Solidus-Maurice Tiberius
582–602
Maurikiosz keletrómai császár uralkodása.
582 után
Singidunum is avar kézre kerül, az Al-Duna menti határerődök elesnek, csak a nagyvárosok állnak ellen.
591
Maurikiosz bizánci császár előnyös békét köt a perzsákkal, megkezdődik az ellentámadás az avarok ellen.
597 ősze
A perzsa frontról átirányított bizánci hadsereg Priszkosz vezetésével beveszi Singidunumot, és kiűzi a birodalom területéről az avarokat.
600 ősze
Priszkosz a Tiszántúl déli vidékén mér súlyos vereséget az avarokra.
602
A bizánci sereg fellázad, és császárrá kiáltja ki Phókasz centuriót.

Bóna István

Az avar–bizánci háborúk

A Haemus (Balkán) hegység és az Al-Duna közötti vidék az avarok és szláv szövetségesei kezére került; az avarok kezdtek berendezkedni a meghódított területeken. A lakosokat nem hurcolták el többé; dolgozzatok, vessetek és arassatok, mi az eddigi adónak csak a felét szedjük tőletek – édesgették magukhoz a parasztokat. A birodalmi kormányzat évekig tehetetlen volt. Az új császár, Maurikiosz (582–602) 591-ben végre békét kötött a perzsákkal, a csapatokat visszavonták keletről.

A császári hadak élére a korai bizánci birodalom nagy hadvezére, Priszkosz került. Priszkosz először az avaroktól többé-kevésbé független szláv Ardagast ellen vonult, és súlyos vereséget mért rá (593–596), majd az avarok ellen indított támadást. Rövid ostrom után bevette Singidunumot, helyreállíttatta a város lerombolt falait, s ezzel az avarokat lényegében kiverte a Balkán félszigetről (597 ősze).

A 600. év őszén a bizánci seregek Viminakionnál átkeltek a Dunán, s behatoltak a Temesközbe, az avar birodalom területére. Priszkosz egyik győzelmét a másik után aratta, az egyik csatában rengeteg avar pusztult el, köztük Baján négy fia. A keletrómai sereg 30 napig nyomult előre, és a Tiszához érkezett. Úgy látszott, ütött az avar birodalom végórája. A győzelmek kellős közepén azonban Maurikiosz leváltotta túlságosan sikeres hadvezérét. Utódát, Petrust 602 őszén arra utasította, hogy költségkímélés végett a sereg az ellenség földjén, a Duna bal partján teleljen. Ez mentette meg az avar birodalmat. A keletrómai sereg az egyik tiszt, Phókasz vezetésével fellázadt, és a főváros ellen vonult (602. november).