Mecenzéf

A Múltunk wikiből

szlovákul Medzev, németül Metzenseifen

város Szlovákiában a Kassai kerület Kassa-vidéki járásában
Wikipédia
Coat of arms of Medzev

Zimányi Vera

Bányavárosok–kereskedőpolgárok

Magyarországon a murányi uradalomhoz tartozó Jolsva, Dobsina, valamint Csetnek, Mecenzéf, Igló és Gölnicbánya voltak a vasfeldolgozás központjai. E helyeken nagyobb számú kard-, kasza- és fejszekovácsoló hámort találunk.

Benczédi László

Az abszolutista politika két fő iránya Magyarországon

A sort 1670 decemberében a hegyaljai mezővárosok templomainak katolizálásával ismét csak Báthori Zsófia és I. Rákóczi Ferenc nyitotta meg, majd főpapi, kamarai és katonai segédlettel 1671-ben sorra „estek el” Torna, Szepsi, Mecenzéf, Patak, Királyhelmec, Eperjes és Bártfa templomai.

R. Várkonyi Ágnes

A tőkés ipar csírái

  • A murányi vashámorosok, a mecenzéfi hámorosok már korábban céhbe szervezkedtek, de kétségtelenül kistőkés vállalkozók voltak.
  • Gölnicről vaseszközök, kések, Mecenzéfről ekevasak kerülnek a kassai piacra.

A középkori város változásai

Nagyon ritka eset a mecenzéfi Sorger testvéreké, akik a városi jog és a városi céh ellenében tudnak létrehozni sörfőző és sörkereskedő társulást (1664). De itt is, mint az ipari próbálkozások más területein, a belső harcokban legyengült vállalkozókat az államhatalom szinte gúzsba köti.

Heckenast Gusztáv

A vaskohászat fellendülése

A mecenzéfi hámoros- és kovácscéh tagjai nem értették meg az idők változását, maximálták az egy hámorban előállítható termékmennyiséget, s tőkés módra többtermelésre törekvő céhtársaikat botbüntetéssel sújtották.

Spira György

Erőgyűjtés a hátországban

A kicsiny prakkfalvi fegyvergyár német munkásai például az általuk készített fegyvereket titkos utakon Schlik bevonulása után is eljuttatták a honvédcsapatokhoz, mecenzéfi társaik meg a felszabadító sereg visszatértéig elrejtették a raktáron maradt szuronyokat, miközben Resica részint német, részint román nemzetiségű bányászokból alakult közel 400 főnyi nemzetőrsége a reguláris katonasággal vállvetve verte vissza a várost megtámadó román határőröket, a Garam menti bányavárosok szlovák és német dolgozói pedig ezrével léptek be a honvédzászlóaljakba és a környékükön alakult szabadcsapatokba.