Mezőhegyes

A Múltunk wikiből
város Békés megyében, a mezőkovácsházi járásban
Wikipédia
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Unable to run external programs, proc_open() is disabled.
1785
II. József megbízza Csekonics József századost a mezőhegyesi állami méntelep megszervezésével.

Wellmann Imre

Mária Terézia és II. József reformjai

Bár II. József hozatott be Moldvából és Ukrajnából méneket, s szétosztotta a vármegyék között, a létrehozott udvari lótenyésztési bizottságnak az kellett megállapítania, hogy a sok rendelkezés kevés eredménnyel járt. Csak Csekonics Józsefnek állami ménes létrehozására tett javaslata hozott fordulatot az ügyben: vezetése alatt 1785-bem létrejött a mezőhegyesi királyi ménesintézet. Egyúttal összeírtak a környéken 2 ezer olyan kancát, amelyeket alkalmasnak ítéltek az ottani csődörökkel való befedeztetésre. Mindez szélesebb körben biztosította az új intézmény javító hatásának kisugárzását az ország lóállományára. Noha egyelőre nem alakult ki határozott tenyészirány Mezőhegyesen, sikerült onnan már az 1788–1790-i török háború céljára jelentékeny számú remondát szolgáltatni, s Mezőhegyesnek 1789-bem már fiókintézete is alakult Bábolnán.

Ruzsás Lajos

Az állattenyésztés

Hogy a jobbágyok állománya javulni kezdett, abban nagy szerepet játszottak egyes uradalmak, amelyek pénzért vagy ingyen apaállatokat bocsátottak rendelkezésükre. Katonai célokból ugyanígy működtek közre a jobbágyok lóállományának javításán a bábolnai és a mezőhegyesi állami ménesek.

Katus László

Élelmiszer-, fa- és építőanyag-ipar

1888-ban az állam adó- és szállítási kedvezményekben részesítette a cukorgyárakat, erre 2 év alatt 4 nagy új cukorgyár létesült a Nagyalföldön (Hatvan, Szerencs, Selyp, Mezőhegyes), mind hazai tőkések és bankok alapításaként.

Orosz István

Az állattenyésztés fejlődése

A mezőhegyesi, bábolnai és kisbéri állami ménes mellett a 70-es évek derekán hozták létre a fogarasit.

Katus László

Az egyes iparágak fejlődése

1888-ban a cukorgyárakra kedvező új cukorfogyasztási adórendszert vezettek be, s jelentős szállítási kedvezményekben és kiviteli jutalmakban részesültek. Azon nyomban négy új cukorgyár létesült: Hatvan, Szerencs, Mezőhegyes, Selyp.

Irodalom

A mezőhegyesi állami ménesintézet alapításának története (Temesvár, 1888).