Michal Suchy

A Múltunk wikiből

Műve

M. Suchy, Vývoj majetkovej diferenciacie Levočského obyvate'lstva od polovice 16. do konca 17. storočia (Historicky Časopis 1989)