Mihály herceg

A Múltunk wikiből

Györffy György

A nyugati térítés kezdete

A Sankt Gallen-i Necrologium szerint Brunó megkeresztelte a magyarok királyát, Ademar művének XII. századi interpolátora pedig – ezt a Brunót összetévesztve a 30 év múlva működött Querfurti Brunóval és egy másik Brunó püspökkel – az állítja, hogy a Brunó által megkeresztelt Géza király István nevet kapott. Az István–Mihály testvérpár megnevezés más új királyok családjában is előfordul, és így valószínű, hogy ezúttal Géza öccse, Mihály is felvette a keresztséget.

Géza békés külpolitikája

Az új bolgár cársággal Magyarország az Al-Duna vonalán volt határos, amelyen 971 tájától Géza fejedelem és öccse, Mihály trónörökös osztozott. A 972 táján megkeresztelkedett Mihály két gyermekének, Vazulnak és Lászlónak szláv neve szláv anya névadásának tudható be, a Vazul név éppenséggel a görögkeleti szláv Vaszili névből származik, s így ez az Árpádok és az új bolgár dinasztia összeházasodására mutat.

Központosító belpolitika

  • Géza az Esztergom székhelyet metsző észak-déli útról kiindulva – szövetségesei támogatásával – uralma alá hajtotta a nyugati és keleti országrészeket. Szövetségese lehetett mindenekelőtt öccse, Mihály, valamint kezdetben távolabbi unokaöccse, Zerind fia Koppány.
  • Géza uralmának egyik kerékkötője volt az a rendszer, hogy az ország egy részén a hercegekkel kellett osztoznia. Az egyik dukátust bizonyára öccsének, Mihálynak adta át, de nem maradt emlékezet arról, hogy vele ellenséges viszonyba került volna.

István trónjának biztosítása

Nincs adat Géza öccsének, a rangidős Mihálynak sorsáról. Lehet, hogy egy időben birtokolta a nyitrai dukátust, de vagy még Géza életében meghalt, vagy meghajolt bátyja akarata előtt.

Új egyházi alapítások, újjászervezés

A somlóvásárhelyi Szent Lambert-apácakolostor első apátnője István királynak egy sánta „atyjafia”, Skolasztika lett. Az „atyafi” kifejezés húgra vagy leányra nem érthető, s így lehet, hogy Skolasztika Mihály ágához tartozott, esetleg még távolabbi rokon volt.

Trónutódlás

Az Árpádok fiági öröklése jogán a trónt István után nagybátyjának, Mihálynak a fia, Vazul örökölte volna, aki úgy látszik, hogy a nyitrai dukátust bírta, legalábbis a krónikában Nyitra az egyetlen helynév, amely Vazullal kapcsolatban felmerül.

Pogánylázadás

A felkelők által hazahívott hercegek és kísérőik maguk sem voltak pogányok, hiszen már nagyapjuk, Mihály megkeresztelkedett.

Uralkodó osztály

Szent László ősfája[1]
Árpád nagyfejedelem
Madarász Henrik király
II. Rudolf burgundi király
Zolta herceg
Ottó császár Adelhaid burgundi hercegnő
Taksony nagyfejedelem besenyő hercegnő bizánci örmény „comes”? bolgár hercegnő?  ?  ?  ?  ? Meskó lengyel herceg Dubravka cseh hercegnő Dobremir elbai szláv herceg  ? Hermann lotaringiai Pfalzgraf Helwig II. Ottó német császár Theophanu görög hercegnő
Mihály (Béla?) herceg bolgár hercegnő? ? ? Boleszló lengyel herceg Emnildis elbai szláv hercegnő Ehrenfried (Ezzo) rajnai Pfalzgraf Matild német hercegnő
Vazul herceg „Tatun nembeli” leány (Katun?) III. Meskó lengyel herceg Richeza német grófnő
Béla király Richeza (?) lengyel hercegnő
Szent László

Lábjegyzet

  1. I. László származására lásd Wertner, Az Árpádok családi története adatait.