Miskolczy Ambrus

A Múltunk wikiből
Marosvásárhely, 1947. szeptember 29. –
történész, egyetemi tanár
Wikipédia

Mérei Gyula

Előszó

Köszönet illeti Niederhauser Emilt az oly korán elhunyt Arató Endre szövegének gondozásáért (ideértve a tájékoztató apparátus elkészítését is), továbbá Miskolczy Ambrust azért, mert felhasználásra átengedte kéziratos bölcsészdoktori értekezését, valamint az Erdély külkereskedelmére vonatkozó statisztikák összeállításáért, nemkülönben az erdélyi mezőgazdaság és a birtokviszonyok történetéről szóló legfontosabb, újabb román nyelvű szakirodalom rendelkezésre bocsátásáért.

Műve

Az 1846–1847. évi erdélyi országgyűlés

Egyéb művei