Moór Pál

A Múltunk wikiből
Wikipédia#Budapesti Rendőr-főkapitányság

Siklós András

Harc a hadsereg leszerelése és újjászervezése körül

A helyőrség követeléseit a bizalmi férfiak testülete nevében 28 tagú küldöttség élén Moór Pál főhadnagy (később városparancsnok) nyújtotta át Károlyinak, aki ígéretet tett, hogy a katonák kérését teljesíteni fogja. A 7 pontba foglalt követelések a következőket tartalmazták: Bartha lemondása, helyébe civil miniszter kinevezése; a hadügyminisztérium reorganizálása, a vezérkar félreállítása; a katonatanácsokról szóló rendelet végrehajtása; a tiszti csapatok azonnali feloszlatása; a legénység maga választhassa parancsnokait a tisztikarból; legénységi állományúak is lehessenek tisztek, ha kellő tehetséggel és tudással rendelkeznek; a laktanyákat tegyék lakhatóvá, a legénység számára biztosítsanak kifogástalan ellátást.

Hajdu Tibor

A proletárdiktatúra kikiáltása. A Forradalmi Kormányzótanács megalakulása.

A Katonatanács nemcsak ünnepélyes határozatot hozott, rögtön intézkedett is a hatalom megragadásáról. Alig ért véget 5 órakor a Katonatanács ülése, Pogány helyettese, Moór főhadnagy magához hívatta Dietz Károly budapesti rendőrfőkapitányt, közölte vele a rendszerváltozást, és átvette a rendőrség irányítását. Dietz az erőviszonyok ismeretében meg sem kísérelte az ellenállást, hiszen miután készültséget senki sem rendelt el, alig 1300 embere volt szolgálatban, szemben a 14 ezer főnyi, jól felfegyverzett helyőrséggel, az 5000 fős Népőrséggel, nem szólva a szervezett munkásság hatalmas és részben felfegyverzett tömegéről.