Mosonyi Mihály

A Múltunk wikiből

eredeti neve Brand Michael

Boldogasszony, Moson vármegye, 1815. szeptember 2. – Pest, 1870. október 31.
zeneszerző, zenepedagógus és zenei újságíró, kritikus
Wikipédia
Mosonyi Mihály.jpg
1859.
Eötvös József: Ausztria hatalmának és egységének biztosítékai című német nyelvű röpirata.
Kemény Zsigmond: A rajongók című regénye.
Madách Imre: A civilizátor című színműve.
Madarász Viktor: Hunyadi László siratása című festménye.
Mosonyi Mihály: A tisztulás ünnepe az Ungnál a 886-ik esztendőben című kantátája.
1860.
A Kisfaludy Társaság ismét megkezdi működését, s megindítja kritikai folyóiratát, a Szépirodalmi Figyelőt.
Jókai Mór: Szegény gazdagok című regénye.
Mosonyi Mihály: Szép Ilonka című operája.

Szabad György

A művészetek

Népszerűek voltak Mosonyi Mihály őszinte érzésektől áthatott kantátái (A tisztulás ünnepe az Ungnál 886-ik esztendőben, 1859 stb.) és operái, mindenekelőtt a Szép Ilonka (1860), de nagyobb siker koronázta Erkel újrajelentkezését.

Vörös Károly

Az irodalom és a művészet változásai

De világossá lesz: nemcsak a már a reformkor végére – látszólagos polgárosodása ellenére is – végérvényesen kifulladt verbunkos, de az azt nemzeti zenei nyelvként felváltani hitt csárdás és (a korban pedig még nagyon is élő, sőt még fejlődni is képes) népies műdal sem alkalmas arra, hogy nemzeti zeneként szerves részévé váljék Európa korszerű zenei nyelvének. Maga Erkel is, aki pedig erre törekedve első operáiban azt a legmagasabbra emelte, e nyelven utolsó sikeres alkotása, a Bánk bán után ugyancsak új utakat keres. Egyelőre azonban ösztönösen tart attól, hogy e törekvés – mint a kiváló, ám korán elhunyt Mosonyi életműve mutatta – az olyannyira német wagneri nyelv uralomra jutását hozza magával; így saját új stílusa majd csak a 60-as évek közepétől fog kibontakozni.

Szabó Miklós

A népi-nemzeti kultúra felbomlása és átalakulása

A nemesi liberalizmus korszakában a nemzetkaraktert hordozó zene megteremtésének igénye egybeesett az Európához való zenei felzárkózás, a „zenei modernizáció” igényével. Arról a törekvésről volt szó, amely a populáris magyar zenei hagyomány dallam- és ritmusvilágát alkalmassá kívánta tenni az európai zenei kultúra kialakult formáiban való kifejezésre. E törekvés valósult meg Erkel és Mosonyi műveiben, az olaszból átültetett nemzeti operában.

Irodalom

Bónis Ferenc, Mosonyi Mihály (Budapest, 1960).