Moynolth ispán

A Múltunk wikiből

Magnold

† 1132
ispán
Szádeczky-Kardoss Irma (Budapest): Krónikáink és a jogtörténet I. A magyar történeti jog elemei Anonymus Gestájában

Kristó Gyula

Világi előkelők

Nagy hatalomra tett szert már a XII. században az Ákos-atyafiság. Kinnamosz bizánci történetíró a magyarok egyik leghíresebb emberének nevezte Ákost (Akuszisz), aki 1128-ban a bizánciak fogságába esett, de onnan kiszabadulva még két soron következő királyt (II. Bélát és II. Gézát) szolgált. Ugyancsak az Ákos családba tartozott az a Moynolth, aki 1132-ben a trónbetöltés kapcsán támadt vitában az életét vesztette. Egy hamis 1124. évi oklevél hitelesnek tekinthető tanúnévsorában e Magnold és Ákos comesek mellett Lambert comessel találkozunk, aki azonos a bozóki monostor alapítójával, s aki szintén eme 1132. évi viszály során halt meg. Comes címük, az érsek és a püspökök társaságában való előfordulásuk mutatja magas társadalmi állásukat.