Mozsolics Amália

A Múltunk wikiből

Vasvár, 1910. január 13. – Szombathely, 1997. október 21.

régész

Wikipédia

Művei

  • A Duna menti késői kisapostagi típusú leleteket Mozsolics Amália tette közzé (A kisapostagi korabronzkori urnatemető. Archeologica Hungarica 26. Budapest 1942);
  • A Wietenberg-kultúra híres cófalvi aranyleletének feldolgozása egyúttal középső bronzkorunk abszolút időrendjének korszakváltó helyesbítése volt (Mozsolics Amália, Antiquitas Hungariae 3. 1949. 14–29);
  • A korszak aranyleleteinek pompás kis bemutatása: A. Mozsolics, Der Goldfund von Velemszentvid (Basel, 1950);
  • A korszak bronzsisakjairól és sisakok bronz lovasfiguráiról: Mozsolics Amália, Acta Archeologica Hungarica 5. 1954. 35–54;
  • A csupán bronzokban gondolkodó és dolgozó munkák tetszetős, látszólag könnyen használható kronológiai rendszereket eredményeznek ugyan, a régészeti alapjaiktól elválasztott, összefüggéseikből kiragadott "periódusok" azonban nem tükrözik a tényleges történelmi fejlődést és a fordulópontokat. A "nagy vándorlásról" írott elmélet is ilyen "tiszta" bronzkori kategóriákra támaszkodott (A. Mozsolics, Archaologische Beitrage zur Geschichte der Grossen Wanderung. Acta Archeologica Hungarica 8. 1956. 119-156);
  • A koszideri korszak előtti és alatti bronzkincseket egyetlen úgynevezett III. periódusban összefoglaló munka fontos anyagközlés (A. Mozsolics, Bronzefunde des Bronzefunde des Karpatenbeckens. Depotfundhorizonte von Hajdúsámson und Kosziderpadlás. Budapest 1967);
  • Az északkeleten jelentkező izgalmas bronzkincs-horizontot viszont anélkül tették közzé, hogy keleti kapcsolatait megvizsgálták volna (A. Mozsolics, Bronzefunde des Karpatenbeckens. Depotfundhorizonte von Forró und Ópályi. Budapest 1973).